Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Numerical investigations of a new airfoil for the PZL-106BT-601 Turbo-Kruk aircraft

Agata Mucha

Abstract

This work is dedicated to the numerical investigations of a new airfoil for aircraft PZL-106BT-601 Turbo-Kruk. First chapter describes the topic as well as the motivation for this choice. Next two chapters concern theoretical background and technical description of the studied objects, to provide a better view on the problem. Three airfoils were taken into consideration: present NACA2415 and proposed modifications: IL2415-6.4 and Pescor17. In the forth chapter, the three dimensional model of the aircraft created in PANUKL software is presented. Then, following chapter includes the analysis of aerodynamic loads. All aerodynamic characteristics are there examined, illustrated and compared for different airfoils. Additionally, the influence of wing aspect ratio is studied. Sixth chapter contains the investigation and comparison of all the results, gathered with the application of SDSA - Simulation & Dynamic Stability Analysis software. The last chapter makes some general remarks and summarizes the whole work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Mucha (FPAE) Agata Mucha,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Numeryczne badania nowego płata dla samolotu PZL-106BT-601 Turbo-Kruk
Supervisor
Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
04-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
38
Internal identifier
MEL; PD-3525
Reviewers
Tomasz Goetzendorf-Grabowski (FPAE/IAAM) Tomasz Goetzendorf-Grabowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jacek Mieloszyk (FPAE/IAAM) Jacek Mieloszyk,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
płat, charakterystyki aerodynamiczne, PANUKL, SDSA, model 3D
Keywords in English
airfoil, aerodynamic characteristics, PANUKL, SDSA, 3D model
Abstract in Polish
Poniższa praca poświęcona jest numerycznym badaniom nowego płata dla samolotu PZL-106BT-601 Turbo-Kruk. Pierwszy rozdział opisuje temat, jak również motywację jego wyboru. Dwa następne rozdziały zapewniają teoretyczne zaplecze oraz opis techniczny badanych obiektów dla lepszego spojrzenia na zagadnienie. Trzy płaty zostały wzięte pod uwagę: obecny NACA2415, jak również proponowane modyfikacje: IL2415-6.4 i Pescor17. W rozdziale czwartym przedstawiony został trójwymiarowy model samolotu, stworzony w programie PANUKL. Następny rozdział uwzględnia analizę sił aerodynamicznych. Wszystkie charakterystyki aerodynamiczne są tam rozpatrzone, zilustrowane i porównane dla wybranych płatów. Dodatkowo zbadany został wpływ wydłużenia skrzydła. Rozdział szósty zawiera badania i porównania wyników otrzymanych przy użyciu programu SDSA - Simulation & Dynamic Stability Analysis. W ostatnim rozdziale zawarte są ogólne uwagi na temat pracy, jak również całe jej podsumowanie.
File
  • File: 1
    AgataMucha inżynierka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9256

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe052025d64d44320bfcbca261c5aa528/
URN
urn:pw-repo:WUTe052025d64d44320bfcbca261c5aa528

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page