Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Principles of carrying out the geodetic survey of a building on the example of selected investment

Maciej Władysław Piątkowski

Abstract

This engineering theses consists of introduction, six chapters, conclusion and bibligraphy. The aim of this study is to analyze the principles of carrying out the as-built survey of the building in accordance with current regulations and to verify the implementation of this principles in practice. First part of the thesis raises the subject of theoretical legal issues of as-built survey, building issues, technical conditions of situating, issues concerning site map, problems connected with topographic surveys. This part presents the term of land and property register and the data pertaining to the buildings. Second part of the thesis presents the results of the analysis of technical report of building survey.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Władysław Piątkowski (FGC) Maciej Władysław Piątkowski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Zasady wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku na przykładzie wybranej inwestycji
Supervisor
Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja powykonawcza budynku
Keywords in English
Building survey, as-built survey of a building
Abstract in Polish
Praca inżynierska zawiera wstęp, sześć rozdziałów, zakończenie oraz bibliografię. Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie zasad realizacji inwentaryzacji powykonawczej budynku według obowiązujących przepisów oraz weryfikacja realizacji tych zasad w praktyce. Pierwsza część pracy poruszała teoretyczne kwestie prawne inwentaryzacji powykonawczej budynków, zagadnień dotyczących budynku, warunków technicznych ich sytuowania, zagadnienia dotyczące mapy zasadniczej, problematykę pomiarów sytuacyjno- wysokościowych. W części tej przybliżono także pojęcie ewidencji gruntów i budynków oraz przedstawiono dane dotyczące budynków. W drugiej części zostały zaprezentowane wyniki analizy operatu technicznego inwentaryzacji budynku.
File
  • File: 1
    Piątkowski Maciej, nr albumu 222790, praca inżynierska Zasady wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji budynku na przykładzie wybranej inwestycji, Wydział Geodezji i Kartografii, Marcin Karabin.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11376

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdfd1de2c26c945f38b701bc81439f129/
URN
urn:pw-repo:WUTdfd1de2c26c945f38b701bc81439f129

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page