Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of changes in the operating parameters of the runway after the reconstruction of the airport taxiways

Krzysztof Franciszek Bojski

Abstract

In the essay the problem of the increase in the airport capacity has been raised, through a change of operational parameters of the runway. To investigate how did the operational parameter change, occupied time of the runway, after the reconstruction the taxi way system of the Warsaw Chopin Airport was used. The advantage of the airport is that, it has two intersecting runways, the airport operations are often held in turns. In the near future there will also be a reconstruction of the taxi way system at the airport, which is another reason why it has been selected. The air operations taking place within the airport has been described in detail, especially the most common operations of the alternate flying start and the geographical determinants of the airport. The data collected in order to enable to compare the operational parameter changes were presented as also a model of the system of mass service, that was used to investigate the airport capacity. The research was performed on the two most frequently performed takeoff and landing configuration operations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Franciszek Bojski (FT) Krzysztof Franciszek Bojski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza zmian parametrów operacyjnych drogi startowej po przebudowie układu dróg kołowania wybranego lotniska
Supervisor
Marek Malarski (FT/DATE) Marek Malarski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
operacje lotnicze, naprzemienne operacje lotnicze, parametry operacyjne drogi startowej, przepustowość portu lotniczego, system masowej obsługi,
Keywords in English
flight operations, alternate air operations, operating parameters runway, airport capacity, system of mass service,
Abstract in Polish
W pracy został poruszony problem zwiększenia przepustowości lotniska, poprzez zmianę parametrów operacyjnych drogi startowej. Do zbadania jak zmienił się, parametr operacyjny, czas zajętości drogi startowej, po przebudowie układu dróg kołowania został wykorzystany Port Lotniczy F. Chopina w Warszawie. Atutem tego lotniska jest fakt, że posiada dwie krzyżujące się drogi startowe, co powoduje, że bardzo często są wykonywane naprzemienne operacje lotnicze. Również w niedalekiej przeszłości został przebudowany układ dróg kołowania w tym porcie co jest kolejnym powodem dla którego zostało wybrane. Zostały szczegółowo opisane operacje lotnicze występujące w obrębie wybranego portu lotniczego, a szczególnie najczęściej wykonywane operacje naprzemiennego stratu oraz uwarunkowania geograficzne tegoż lotniska. Następnie zostały przedstawiony zebrane dane potrzebne do porównania zmian parametrów operacyjnych oraz został przedstawiony model systemu masowej obsługi, który posłużył do zbadania przepustowości. Badania zostały przeprowadzone dla dwóch najczęściej występujących konfiguracji operacji startu i lądowania.
File
  • File: 1
    Krzysztof Bojski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10271

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdfc3ae3c816c428b9d3a51ab6a80c8f9/
URN
urn:pw-repo:WUTdfc3ae3c816c428b9d3a51ab6a80c8f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page