Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cost Analysis of Supercritical Fluid Technologies

Jan Samuel Marcol

Abstract

The subject of this thesis is an economic analysis of running supercritical processes on an industrial scale. A brief overview of supercritical fluid properties and extraction technology is provided. An overview of cost estimation methods is presented. This includes a break-down of specific fixed and variable components of the total cost. A simplified procedure for calculation of the cost of manufacturing using supercritical fluid extraction is proposed which includes the most significant contributors to the overall cost, that is, the fixed cost of equipment, the cost of raw materials for production and the cost of utilities. Using this pro-cedure, three practical examples are evaluated: manufacturing of clove extract, extraction of pharmaceuticals from agro-food raw materials and decaffeination of coffee. The cost of production is compared with values provided in literature as well as the current market price. The aim of the thesis is to evaluate the economic viability of implementing SFE in industrial applications.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Samuel Marcol (FCPE) Jan Samuel Marcol,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Analiza kosztów technologii nadkrytycznych
Supervisor
Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Pages
41
Internal identifier
DICHP-2527
Reviewers
Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Artur Poświata (FCPE/DSP) Artur Poświata,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
szacowanie kosztów, płyn nadkrytyczny, ekstrakcja, dwutlenek węgla, koszty stałe, koszty zmienne, dekofeinizacja, opłacalność.
Keywords in English
cost estimation, supercritical fluid extraction, carbon dioxide, fixed cost, variable cost, de-caffeination, profitability.
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest analiza ekonomiczna prowadzenia na skalę przemysłową procesów z użyciem płynów w stanie nadkrytycznym. Opisano własności płynów w stanie nadkry-tycznym oraz technologii ich wykorzystania. Przedstawiono zarys metod szacowania kosz-tów oraz opisano poszczególne składowe kosztów stałych oraz kosztów zmiennych. W pracy przedstawiono uproszczoną procedurę szacowania kosztów produkcji z użyciem technologii płynów w stanie nadkrytycznym, która uwzględnia najbardziej znaczące skła-dowe kosztu całkowitego, czyli koszt urządzeń, surowców oraz mediów. Proponowana procedura zastosowana została w trzech przykładach: produkcja olejka goździkowego, extrakcja środków farmaceutycznych z materiałów roślinnych oraz dekofeinizacja kawy. Otrzymane wartości kosztów produkcji porównano z literature oraz aktualną ceną rynkową. Celem pracy jest ocena opłacalności stosowania technologii płynów w stanie nadkrytycz-nym w przemyśle.
File
  • File: 1
    Engineering thesis - Jan Marcol.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13756
Additional fields
Opiekun: Jan Krzysztoforski

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdfb4b6e98532460a94945f89f23dce4c/
URN
urn:pw-repo:WUTdfb4b6e98532460a94945f89f23dce4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page