Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Rola i funkcja przeszkleń w bilansie cieplnym budynku

Aleksander Michał Żulewski

Abstract

-
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Aleksander Michał Żulewski (WMEiL) Aleksander Michał Żulewski Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Rola i funkcja przeszkleń w bilansie cieplnym budynku
Promotor
Dorota Chwieduk (WMEiL/ITC) Dorota Chwieduk Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
Energetyka (Power Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
41
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3561 (zastrzeżona)
Recenzenci
Dorota Chwieduk (WMEiL/ITC) Dorota Chwieduk Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Adam Szelągowski (WMEiL/ITC) Adam Szelągowski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
budownictwo, bilans cieplny budynku, przeszklenia, okna
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Celem napisanej pracy inżynierskiej było zbadanie zagadnienia projektowania przestrzeni przeszklonej i jego wpływu na bilans cieplny budynku. Dobór odpowiednich przeszkleń jest ważnym elementem przy projektowaniu budynku, zwłaszcza w kontekście wymiany ciepła z otoczeniem. Okna są często źródłem zwiększonych strat w zimie, a także przyczyniają się do przegrzewu budynku w okresie letnim, przyczyniając się do instalacji rozwiązań, które utrzymywałyby warunki wewnętrzne w granicach komfortu cieplnego dla człowieka. Praca jest podzielona na dwie części, na część teoretyczną oraz projektową. W części teoretycznej pracy przedstawiono wstęp teoretyczny wprowadzający do zagadnień przeszkleń w budynkach i promieniowania. W drugiej części, tzw. projektowej, zostanie przedstawiony projekt obliczeniowy przykładowego domu znajdującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także analiza wybranych okien. Okna zostaną przeanalizowane pod kątem strat energii przez przenikanie i zysków z promieniowania słonecznego. Analiza budynku zostanie przeprowadzona przy dobraniu okien, na podstawie ich wcześniejszej analizy, i ich wpływu przy zmianie ich wielkości powierzchni, a także zmianie położenia względem kierunków świata. Wyniki analizy pozwolą przedstawić roczne zapotrzebowanie na dostarczenie lub odprowadzenie energii z budynku, a także na energię elektryczną, która pozwoli zrealizować procesy ogrzewania i chłodzenia.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 9340

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdf919ecba2e54d408febcf11d87951ca/
  URN
  urn:pw-repo:WUTdf919ecba2e54d408febcf11d87951ca

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek