Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rola i funkcja przeszkleń w bilansie cieplnym budynku

Aleksander Michał Żulewski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Michał Żulewski (FPAE) Aleksander Michał Żulewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Rola i funkcja przeszkleń w bilansie cieplnym budynku
Supervisor
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
41
Internal identifier
MEL; PD-3561 (zastrzeżona)
Reviewers
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Adam Szelągowski (FPAE/IHE) Adam Szelągowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
budownictwo, bilans cieplny budynku, przeszklenia, okna
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem napisanej pracy inżynierskiej było zbadanie zagadnienia projektowania przestrzeni przeszklonej i jego wpływu na bilans cieplny budynku. Dobór odpowiednich przeszkleń jest ważnym elementem przy projektowaniu budynku, zwłaszcza w kontekście wymiany ciepła z otoczeniem. Okna są często źródłem zwiększonych strat w zimie, a także przyczyniają się do przegrzewu budynku w okresie letnim, przyczyniając się do instalacji rozwiązań, które utrzymywałyby warunki wewnętrzne w granicach komfortu cieplnego dla człowieka. Praca jest podzielona na dwie części, na część teoretyczną oraz projektową. W części teoretycznej pracy przedstawiono wstęp teoretyczny wprowadzający do zagadnień przeszkleń w budynkach i promieniowania. W drugiej części, tzw. projektowej, zostanie przedstawiony projekt obliczeniowy przykładowego domu znajdującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także analiza wybranych okien. Okna zostaną przeanalizowane pod kątem strat energii przez przenikanie i zysków z promieniowania słonecznego. Analiza budynku zostanie przeprowadzona przy dobraniu okien, na podstawie ich wcześniejszej analizy, i ich wpływu przy zmianie ich wielkości powierzchni, a także zmianie położenia względem kierunków świata. Wyniki analizy pozwolą przedstawić roczne zapotrzebowanie na dostarczenie lub odprowadzenie energii z budynku, a także na energię elektryczną, która pozwoli zrealizować procesy ogrzewania i chłodzenia.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 9340

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdf919ecba2e54d408febcf11d87951ca/
  URN
  urn:pw-repo:WUTdf919ecba2e54d408febcf11d87951ca

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard