Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept and design of the Laboratory Stand Control Box for Switching and Regulation of the KWR-11 Series 2 Power Unit

Michał Łukasz Kalisiak

Abstract

Intensive development of aviation requires continuous supervision over the aircraft safety through, among others, controlling of a quality of electric power. Basic ground testing of the electric power sources become insufficient. On-board aircraft systems containing more and more sophisticated electronic devices demand continuous, especially in-flight, control of a quality of electric power. Modern equipment monitoring operation of the power generators needs to be very precise and reliable. The paper presents problems related to periodical inspections of the unit responsible for the monitoring of the quality of the electric power on SU 22 aircraft. The concept and the design of a control unit of the laboratory bench utilized for check-out and inspection of the KWR 1 Series 2 switching and regulation box is described. The box supervisions a quality of voltage produced by AC single-phase generators of the SGO 8TF type. Special attention is paid on the requirements that need to be satisfied by the control unit of such test bench. The problems and challenges that were encountered during the test bench design are described as well. The paper also presents that the full check-out of the KWR 11 Series 2 unit does not require to be performed on the aircraft and comparable results can be obtain in laboratory conditions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Łukasz Kalisiak (FPAE) Michał Łukasz Kalisiak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Koncepcja i projekt jednostki centralnej stanowiska do kontroli skrzynki włączania i regulacji KWR-11 serii 2
Supervisor
Maciej Zasuwa (FPAE/IAAM) Maciej Zasuwa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janusz Narkiewicz (FPAE/IAAM) Janusz Narkiewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Maciej Zasuwa (FPAE/IAAM) Maciej Zasuwa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
lotnictwo, kontrola jakości energii elektrycznej, bezpieczeństwo, eksploatacja, zasilanie samolotów
Keywords in English
aviation, power quality control, safety, operation, power planes
Abstract in Polish
Intensywnie rozwijające się lotnictwo wymaga ciągłego nadzoru nad bezpieczeństwem statków powietrznych poprzez np. kontrolę jakości energii elektrycznej. W związku z tym niewystarczające stały się podstawowe pomiary źródeł energii w czasie sprawdzeń naziemnych. Ze względu na wyposażanie statków powietrznych w coraz bardziej wyrafinowane urządzenia elektroniczne, wymagana jest ciągła kontrola jakości tej energii, a w szczególności podczas lotu. Współczesne urządzenia nadzorujące pracę generatorów pokładowych muszą się charakteryzować dużą dokładnością i niezawodnością w pracy. Praca prezentuje problematykę związaną z okresowymi sprawdzeniami bloku odpowiadającego za nadzór nad jakością energii elektrycznej na samolocie SU-22. Omówione są w niej koncepcja i projekt jednostki centralnej stanowiska, które miałoby służyć sprawdzeniom skrzynki włączenia i regulacji KWR-11 serii 2. Skrzynka ta odpowiada za nadzór nad jakością napięcia generowanego przez prądnice jednofazowego prądu przemiennego typu SGO-8TF. Szczególny nacisk położono na przedstawienie wymagań i założeń, jakie powinna spełniać jednostka centralna takiego stanowiska. Omówione zostały także problemy, na jakie natrafiono w czasie projektowania jednostki. Praca pokazuje również, że do sprawdzeń skrzynki KWR-11 serii 2 nie jest wymagana bezpośrednia praca na statku powietrznym, a można tego dokonać w warunkach laboratoryjnych z zachowaniem jej pełnej funkcjonalności uzyskując miarodajne rezultaty.
File
  • File: 1
    Koncepcja i projekt jednostki centralnej stanowiska do kontroli skrzynki włączania i regulacji KWR-11 serii 2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12425

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdf881556116e41d483fab02cd7226d88/
URN
urn:pw-repo:WUTdf881556116e41d483fab02cd7226d88

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page