Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of road section of technical class G with intersection – Section I

Piotr Piotrowski

Abstract

A section road design of technical class G in rural area and intersections with existing road of technical class Z are taken into account in accordance with applicable regulations and appropriate guidance. The considered road section is a part of a wide elaboration. Other road section are designed by other students. The project was completed with help of the program „PowerCivil” develop by Bentley company. The data used to elaborate the thesis were: the geodesic map (digital map), the numerical model of the terrain and the forecast of traffic for the planned road in 2035. The current area arrangement is included in the descriptive-computing part of the thesis, the most important parameters and some solutions are described ( e.g. the capacity of the road and the intersections; the parameters of easement curve and the earthwork). The drawing part of the thesis includes: the variants of the route; the location plans: main road, intersections and minor road; the longitudinal section both roads; the traffic management for intersections; the normal and characteristic cross-sections and construction details.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Piotrowski (FCE) Piotr Piotrowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt odcinka drogi klasy G wraz ze skrzyżowaniem - odcinek nr 1
Supervisor
Tadeusz Zieliński (FCE/IRB) Tadeusz Zieliński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
46 + zał.
Internal identifier
DIL-3850
Reviewers
Tadeusz Zieliński (FCE/IRB) Tadeusz Zieliński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Tomasz Jacek Dybicz (FCE/IRB) Tomasz Jacek Dybicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
projektowanie dróg, skrzyżowanie, obliczenia przepustowości, dobór nawierzchni, PowerCivil.
Keywords in English
Keywords: road design, intersection, calculation of capacity, selection of surface, PowerCivil.
Abstract in Polish
Słowa kluczowe: projektowanie dróg, skrzyżowanie, obliczenia przepustowości, dobór nawierzchni, PowerCivil. W ramach pracy inżynierskiej opracowano projekt odcinka drogi klasy G poprowadzonej w terenie zamiejskim oraz skrzyżowań z istniejącą drogą klasy Z, uwzględniając obowiązujące przepisy oraz korzystając z odpowiednich wytycznych. Opracowywany projekt jest elementem większego opracowania. Pozostałe fragmenty zostały opracowane przez innych studentów. Projekt został wykonany przy pomocy programu „PowerCivil” firmy Bentley. Jako dane do opracowania projektu otrzymano: podkład geodezyjny w pliku (mapa cyfrowa), numeryczny modelu terenu oraz prognozowane natężenie ruchu na projektowanej drodze w roku 2035. W części opisowo-obliczeniowej omówiono stan istniejący i zagospodarowanie terenu, opisano wybrane rozwiązania oraz obliczono najważniejsze ich parametry (m.in. przepustowości drogi i skrzyżowania, parametry krzywych przejściowych oraz roboty ziemne). W ramach części rysunkowej opracowano m.in. warianty trasy drogi głównej; plany sytuacyjne: drogi głównej, skrzyżowań i drogi bocznej; przekroje podłużne obu dróg; organizację ruchu na skrzyżowaniu; przekroje normalne i charakterystyczne oraz szczegóły konstrukcyjne.
File
  • File: 1
    praca inż Piotrowski Piotr 234764.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10938

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdf4d9c503faa4e3ea5207b3e23340acd/
URN
urn:pw-repo:WUTdf4d9c503faa4e3ea5207b3e23340acd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page