Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt zabezpieczeń ognioochronnych stalowej hali magazynowej

Darek Pawlak

Abstract

An engineering thesis containing the project of fire protection of a steel warehouse. The designed building is situated in 1st wind load zone and 4th snow load zone. The warehouse building system consists of a framewrk in the from of lattice girders connected in an articulated manner with the columns. Parts of the frame are made from rolled sections. The proposed warehouse (PM) due to the fire load density equal to 2500 MJ/m2, was placed in the fire resistance class "B". The fire resistance of the roof structure R30 and a sopport structure (poles), R120 should be achieved by painting with swelling Sika Unitherm Steel 30 and Sika Unitherm Steel S. The content of the chapters: - In the second chapter is an introduction; - The third section contains theory about the fire protection of structures operating in the construction; - In the fourth chapter is a technical description, which contains basic information about the purpose and parameters of the proposed building; - Chapter five contains static and strength calculations of selected components and material selection of fireproof construction elements; - Chapter from six to eight provide a brief summary of the thesis, list of figures and a list of literature. To the work is included drawing documentation consisting structual drawings dimensioned components.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Darek Pawlak (WBMiP) Darek Pawlak Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt zabezpieczeń ognioochronnych stalowej hali magazynowej
Promotor
Marek Kapela (WBMiP/IB) Marek Kapela Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-01-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Andrzej Dzięgielewski (WBMiP/IB) Andrzej Dzięgielewski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Marek Kapela (WBMiP/IB) Marek Kapela Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
hala magazynowa, hala stalowa, zabezpieczenia ogniochronne
Słowa kluczowe w języku angielskim
warehouse, steel hall, fireproof safeguards
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem opracowania jest praca dyplomowa inżynierska zawierająca projekt zabezpieczeń ogniochronnych stalowej hali magazynowej.Projektowany budynek jest usytuowany w obszarze, gdzie obowiązuje 1 strefa obciążenia wiatrem i 4 strefa obciążenia śniegiem. Budynek hali magazynowej składa się z układów ramowych w postaci dźwigarów kratownicowych połączonych w sposób przegubowy ze słupami. Elementy ramy wykonane są z kształtowników walcowanych. Projektowana hala magazynowa (PM) ze względu na gęstość obciążenia ogniowego równą 2500 MJ/m2, została zaliczona do klasy odporności pożarowej "B". Odporność ogniową konstrukcji dachu R30 oraz konstrukcję nośną (słupy) R120, należy osiągnąć przez malowanie farbami pęczniejącymi Sika Unitherm Steel W 30 i Sika Unitherm Steel S. Zawartość rozdziałów: - w rozdziale drugim znajduje się wprowadzenie; - rozdział trzeci zawiera teorię na temat zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji; - w rozdziale czwartym znajduje się opis techniczny, który zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu i parametrach projektowanego budynku; - rozdział 5 zawiera obliczenia statyczno-wytrzymołościowe wybranych elementów konstrukcyjnych i dobór materiałów ogniochronnych elementów konstrukcyjnych; - rozdziały od 6 do 8 zawierają krótkie podsumowanie pracy dyplomowej, spis rysunków oraz spis literatury. Do pracy dołączono dokumentację rysunkową składającą się z rysunków konstrukcyjnych wymiarowanych elementów.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 4550

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdf42fb316cc14120abd73cb96d93795a/
  URN
  urn:pw-repo:WUTdf42fb316cc14120abd73cb96d93795a

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek