Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Web management system for fitness club with dedicated mobile application

Mikołaj Ferfet

Abstract

The purpose of this thesis was to create fully functional fitness club management system which will allow to consolidate all administrative operations in one place without the need for multiple system integration. Our solution can be used by club’s employees as well as the customers. Detailed expectations analysis and reconnaissance over existing solutions allowed to specify requirements and outline the model on which we resisted further work. In order to create scalable solution, the system consists of four parts - PostgreSQL database, mobile application developed in Kotlin language, API platform and web application both implemented in ASP.NET Core framework. Due to the project specifications, the configuration of proper environment was required. In this case, VPS server with Linux has been used. Thesis includes all the elements mentioned above.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Ferfet (FEIT/ICS) Mikołaj Ferfet,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System zarządzania klubem fitness z dedykowaną aplikacją mobilną
Supervisor
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
17-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
93/19 (2686)
Reviewers
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Fitness, System, System internetowy, PostgreSQL, RestAPI, .NET Core, C#, Aplikacja mobilna, Android
Keywords in English
Fitness, System, Web-based, PostgreSQL, RestAPI, .NET Core, C#, Mobile, Android, Kotlin
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu do zarządzania klubem fitness, który pozwoliłby na skonsolidowanie wszystkich działań organizacyjnych w jednym miejscu, bez konieczności integracji kilku rozwiązań. Nasze rozwiązanie jest przeznaczone nie tylko dla pracowników obiektu, ale także dla jego klientów. Szczegółowa analiza wymagań, a także rekonesans wśród istniejących systemów, pozwoliły sprecyzować założenia, a także nakreślić model, na którym oparta została dalsza praca. Pragnąc stworzyć skalowalne rozwiązanie – pozbawione wad zaobserwowanych podczas wspomnianej analizy - oparto je na czterech głównych filarach: bazie danych PostgreSQL, aplikacji mobilnej rozwijanej w języku Kotlin, a także platformie API i aplikacji internetowej w technologii ASP.NET Core. Biorąc pod uwagę powyższą specyfikę, niezbędne było także dobranie i skonfigurowanie odpowiedniego środowiska, które w tym przypadku zostało zrealizowane poprzez serwer VPS z systemem operacyjnym Linux. Każdy z wymienionych powyżej elementów został stworzony w ramach pracy.
File
  • File: 1
    Diploma-Thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35838

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdf1bcd57afc6481f9a859033ff839004/
URN
urn:pw-repo:WUTdf1bcd57afc6481f9a859033ff839004

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page