Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of work and modernisation of the sewage treatment plant in Wabrzezno in 2010-2015

Rafał Piotr Dąbrowski

Abstract

In work, an analysis of the operation and upgrading of sewage treatment plants in 2010-2015 located in the town of Wabrzezno was made. Due to the complexity of the subject, work also laid emphasis on issues specific to the field of wastewater treatment. Data needed to complete deliberations was made available courtesy of the Municipal Department of Thermal Energy Water and Sewage Company, Wabrzezno. The work is a brief characterisation of the fundamental legal regulations in the field of waste water management in Poland and The European Union. The theory in the field of technology and methods of disposing of sewage and sludge resulting from wastewater treatment operations is sequentially outlined. In addition, part of the work is devoted to study the characteristics of the community as well as the location of the object. Another essential piece is dedicated to the characteristics of the wastewater before and after modernisation, as well as the description of the effectiveness of the work. Realised analysis allowed to draw final conclusions in the form of a good overall assessment of the operation and the upgrade to the facility.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Piotr Dąbrowski (FCEMP) Rafał Piotr Dąbrowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza pracy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie w latach 2010-2015
Supervisor
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ścieki, oczyszczalnia ścieków, modernizacja, osad ściekowy, gospodarka osadowa.
Keywords in English
wastewater, sewage treatment plant, modernization, sewage sludge, sludge management.
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przeprowadzono analizę funkcjonowania i modernizacji oczyszczalni ścieków w latach 2010-2015 znajdującej się w miejscowości Wąbrzeźno. Ze względu na złożoność tematyki pracy położono również nacisk na zagadnienia specyficzne dla zakresu oczyszczania ścieków. Źródłami wiadomości z których czerpano dane konieczne do zrealizowania rozważań były materiały udostępnione dzięki uprzejmości Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. W pracy znajduję się krótka charakterystyka fundamentalnych regulacji prawnych z zakresu gospodarki ściekowej na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Kolejno przedstawiono zarys teoretyczny z dziedziny technologii oraz metod unieszkodliwiania ścieków i osadów powstających w wyniku działalności oczyszczalni. Ponadto część pracy poświęcona jest charakterystyce badanej gminy, a także lokalizacji przedmiotowego obiektu. Kolejny, zasadniczy fragment poświęcony jest charakterystyce oczyszczalni przed i po modernizacji, a także opisowi skuteczności pracy. Zrealizowana analiza pozwoliła na wyciągnięcie końcowych wniosków oraz na pozytywną ocenę zarówno przeprowadzonej modernizacji jak i funkcjonowania oczyszczalni.
File
  • File: 1
    PRACA_DYPLOMOWA_RAFAŁ_DĄBROWSKI_ANALIZA OCZYSZCZALNI.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11455

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdec1d3455f35449a8cb82fd31da2f9e6/
URN
urn:pw-repo:WUTdec1d3455f35449a8cb82fd31da2f9e6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page