Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt konstrukcyjny hali sportowej przekrytej kopułą

Katarzyna Paulina Matusiak

Abstract

The theme of this engineering thesis is the structural design of sports hall with a dome. The object is a complex hall used to sports competitions. In the building there will be pitch handball, stands, locker rooms for athletes and guests, warehouses for necessary equipment and social facilities as well. This thesis includes the design of hall with a dome made by glue laminated timber. Bear-loading elements of roof covering are placed on columns of reinforced concrete. The girders are designed as a arched girders of glued laminated timber. The construction is additionally boned with wooden rings. Reinforced concrete columns supporting the girders are founded on footings. The overlap of the building is made by prefabricated outside wall plates. Thesis scope: - functional and utility layout of the building - design of construction and building foundation - drawings of selected elements - general guidance of construction.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Katarzyna Paulina Matusiak (WBMiP) Katarzyna Paulina Matusiak Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Projekt konstrukcyjny hali sportowej przekrytej kopułą
Promotor
Andrzej Dzięgielewski (WBMiP/IB) Andrzej Dzięgielewski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Marek Kapela (WBMiP/IB) Marek Kapela Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Andrzej Dzięgielewski (WBMiP/IB) Andrzej Dzięgielewski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
drewno, dźwigar łukowy, prefabrykowana płyta ścienna, słup żelbetowy, stopa fundamentowa, kopuła, hala sportowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
wood, arched girder, prefabricated wall plate, reinforced concrete column, footing, dome, sports hall
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy inżynierskiej jest projekt konstrukcyjny hali sportowej przekrytej kopułą. Obiekt jest kompleksową halą służącą do rozgrywek sportowych. W budynku znajdować się będzie boisko do piłki ręcznej, trybuny, szatnie dla sportowców oraz gości, magazyny na potrzebny sprzęt, a także zaplecze socjalne. Niniejsza praca zawiera projekt hali przekrytej kopułą wykonaną z drewna klejonego. Elementy nośne przekrycia dachowego umieszczone są na słupach żelbetowych. Zaprojektowano dźwigary łukowe z drewna klejonego warstwowo. Konstrukcja dodatkowo usztywniona jest pierścieniami drewnianymi. Słupy żelbetowe podtrzymujące dźwigary posadowione są na stopach fundamentowych. Przekrycie budynku stanowią prefabrykowane płyty zewnętrzne. Zakres pracy obejmuje: - układ funkcjonalno-użytkowy budynku - projekt konstrukcji i fundamentów - rysunki wybranych elementów - ogólne wytyczne konstrukcji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    245805 praca dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 4234

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdea22c1d0dee4cf99bd9c646b9405810/
URN
urn:pw-repo:WUTdea22c1d0dee4cf99bd9c646b9405810

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony