Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural design of sports hall with a dome

Katarzyna Paulina Matusiak

Abstract

The theme of this engineering thesis is the structural design of sports hall with a dome. The object is a complex hall used to sports competitions. In the building there will be pitch handball, stands, locker rooms for athletes and guests, warehouses for necessary equipment and social facilities as well. This thesis includes the design of hall with a dome made by glue laminated timber. Bear-loading elements of roof covering are placed on columns of reinforced concrete. The girders are designed as a arched girders of glued laminated timber. The construction is additionally boned with wooden rings. Reinforced concrete columns supporting the girders are founded on footings. The overlap of the building is made by prefabricated outside wall plates. Thesis scope: - functional and utility layout of the building - design of construction and building foundation - drawings of selected elements - general guidance of construction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Paulina Matusiak (FCEMP) Katarzyna Paulina Matusiak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny hali sportowej przekrytej kopułą
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
drewno, dźwigar łukowy, prefabrykowana płyta ścienna, słup żelbetowy, stopa fundamentowa, kopuła, hala sportowa
Keywords in English
wood, arched girder, prefabricated wall plate, reinforced concrete column, footing, dome, sports hall
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest projekt konstrukcyjny hali sportowej przekrytej kopułą. Obiekt jest kompleksową halą służącą do rozgrywek sportowych. W budynku znajdować się będzie boisko do piłki ręcznej, trybuny, szatnie dla sportowców oraz gości, magazyny na potrzebny sprzęt, a także zaplecze socjalne. Niniejsza praca zawiera projekt hali przekrytej kopułą wykonaną z drewna klejonego. Elementy nośne przekrycia dachowego umieszczone są na słupach żelbetowych. Zaprojektowano dźwigary łukowe z drewna klejonego warstwowo. Konstrukcja dodatkowo usztywniona jest pierścieniami drewnianymi. Słupy żelbetowe podtrzymujące dźwigary posadowione są na stopach fundamentowych. Przekrycie budynku stanowią prefabrykowane płyty zewnętrzne. Zakres pracy obejmuje: - układ funkcjonalno-użytkowy budynku - projekt konstrukcji i fundamentów - rysunki wybranych elementów - ogólne wytyczne konstrukcji.
File
  • File: 1
    245805 praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4234

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdea22c1d0dee4cf99bd9c646b9405810/
URN
urn:pw-repo:WUTdea22c1d0dee4cf99bd9c646b9405810

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page