Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wpływu dyrektyw unijnych 97/23/WE "Urządzenia ciśnieniowe", 98/37 "Maszyny", 94/9/WE "Atmosfery wybuchowe" na budowę bloku energetycznego

Łukasz Malec

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Malec (FPAE/IHE) Łukasz Malec,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
MEL-PD-000775
Keywords in Polish
ENERGETYKA, ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW, DYREKTYWY UNIJNE

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTde828ac8c37b4189bf06c17ecfd39a22/
URN
urn:pw-repo:WUTde828ac8c37b4189bf06c17ecfd39a22

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page