Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a special frame with a material handling arm as an attachment for front loader

Karol Kujawa

Abstract

The graduation work titled „Project of a special frame with a material handling arm as an attachment for front loader” is a study and discussion of the project of a special attachment to be used in transportation of large-size loads, e.g., Big Bag containers. The attachment is designed for use on tractors equipped with a front loader. The project aimed to achieve the following objectives: 1. to enable transportation of Big Bag containers of various sizes from 1000x600x600 mm to 1900x1100x900 mm, up to 2000 kg in weight, 2. to use EURO mounting system, 3. to enable the operator to work in tight spaces where operating the front loader is not possible, 4. to consider dynamic overload, 5. to predict the function of weight measurment of the load being carried. The construction is based on a spatial suport frame designed in accordance with PN-EN 12525+A2 : 2010 norm. It consists of a support frame, a material handling arm and an integral, hydraulic lifting system. The design process was supported by CAD 3D software – Siemens Solid Edge. In order to minimalize stress levels, an analysis of distribution of internal forces and nodes tension was carried out in construction process. For this purpose the Maxwell – Mohr method and Menabrea – Castigliano theorem were used. The strength of the most loaded frame area was determined on the basis of the Finite Element Method, using Abaqus software. Analitycal estimations of welded connections and bolt connections were carried out as well.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Kujawa (FACME) Karol Kujawa,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt ramy specjalnej wraz z przenośnikiem w zespole ładowacza czołowego
Supervisor
Piotr Żach (FACME/IMDF) Piotr Żach,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Żach (FACME/IMDF) Piotr Żach,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marek Pietrzakowski (FACME/IMDF) Marek Pietrzakowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
projektowanie, maszyny specjalizowane, maszyny rolnicze, analiza konstrukcji
Keywords in English
designing, special machinery, agricultural machinery, construction analyse
Abstract in Polish
Praca inżynierska pt. „Projekt ramy specjalnej wraz z przenośnikiem w zespole ładowacza czołowego” to studium założeń i dyskusja rozwiązania narzędzia roboczego służącego do transportu bliskiego ciężarów wielkogabarytowych, np. worków Big Bag. Narzędzie przeznaczone do współpracy z ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w ładowacz czołowy. Projekt zakładał realizację następujących celów: 1. umożliwić transport worka Big Bag o gabarytach od 1000x600x600 mm do 1900x1100x900 mm oraz ciężarze do 2000 kg, 2. umożliwić montaż narzędzia za pomocą systemu mocowania EURO, 3. umożliwić operatorowi pracę w przestrzeni roboczej o ograniczonych gabarytach, gdzie wykonywanie ruchów całym zespołem ładowacza czołowego byłoby niemożliwe, 4. uwzględnić przeciążenia dynamiczne, 5. przewidzieć funkcję pomiaru masy przewożonego ładunku. Konstrukcję zaprojektowano w oparciu o przestrzennie zorientowaną ramę nośną zgodnie z wytycznymi podanymi w normie PN-EN 12525+A2 : 2010. Rozwiązanie składa się z ramy nośnej i ramy wysięgnika oraz integralnego, hydraulicznego układu unoszącego. Proces projektowania zrealizowano w systemie CAD 3D – Siemens Solid Edge. Konstrukcję narzędzia zaprojektowano analizując rozkład sił wewnętrznych i wytężenie węzłów pod kątem minimalizacji poziomów naprężeń. W tym celu wykorzystano metodę Maxwella – Mohra oraz twierdzenie Menabrea – Castigliano. Wytrzymałość najbardziej obciążonego obszaru ramy wyznaczono posiłkując się Metodą Elementów Skończonych z wykorzystaniem programu Abaqus. W pracy wykonano również analityczne oszacowanie wytrzymałości połączeń spawanych oraz sworzniowych.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8992

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTde6df1fe626649319b5d56cdf4c7a926/
URN
urn:pw-repo:WUTde6df1fe626649319b5d56cdf4c7a926

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page