Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Technological Process of Hydraulic Clamp

Grzegorz Czarnecki

Abstract

The subject of the following thesis is a technological process of the hydraulic clamp. At the beginning of my work, I analyzed the element's technology, which was made of 40 𝐻𝑀 steel for small-lot 30 pieces, unique production. The next stage of the work is to determine the blank from which the element will be made. I also included a selection of machine tools and equipment needed to make the item. In the following sections, we will find a way to apply parameter correction in relation to the difference in material properties. My thesis includes the technological documentation created on the basis of appropriate templates, which is the base for starting work in the production hall. The technical documentation is a set of guidelines for operators performing tasks, it consists of: technological cards, instruction cards, operational sketches, time standardization card as well as the final control card. This work also shows the possibility of supporting technological processes through the use of CAD/CAM computer systems. The SolidWorks program for 3D spatial modeling was used to design the machining chuck and make base models for machining programs. The SolidCAM program, which is an add-on to the SolidWorks package, was used to complete the machining programs. This is an addition which enables you to design the machining of an element using a computer, then generate a simulation that is a form of checking the correctness of the assumptions and generate the G-Code, which is the programming language of CNC machine tools. The final stage of my engineering thesis was the design of a special machining chuck, the use of which facilitates the work of the operator increases the accuracy of machining, and also reduces the time to perform the operation. With this element, we would struggle to properly position the item for drilling operations. At the end of my thesis, I added a summary of the most important information and conclusions drawn from the work on the technological process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Czarnecki (FPE) Grzegorz Czarnecki,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny - Docisk hydrauliczny
Supervisor
Andrzej Rutkowski (FPE/IoMP) Andrzej Rutkowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Rutkowski (FPE/IoMP) Andrzej Rutkowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Tadeusz Sałaciński (FPE/IoMP) Tadeusz Sałaciński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
proces technologiczny, dokumentacja technologiczna, toczenie, frezowanie, docisk hydrauliczny, CNC, obróbka skrawaniem.
Keywords in English
technological process, technological documentation, turning, milling, hydraulic clamp, CNC, machining.
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy dyplomowej jest proces technologiczny docisku hydraulicznego. Na wstępie przeprowadzono analizę technologiczności elementu wykonywanego ze stali 40 𝐻𝑀 dla produkcji małoseryjnej – 30 sztuk, niepowtarzalnej. Następnie określono półfabrykat, z którego wykonany został element. W pracy zawarto dobór obrabiarek i oprzyrządowania potrzebnych do wykonania elementu, a także dobór narzędzi i parametrów wykonany na podstawie informacji zawartych w katalogach firm. Pokazano również sposób nanoszenia korekcji parametrów w związku z różnicą właściwości materiałowych. Do pracy dołączono dokumentację technologiczną, utworzoną na podstawie szablonów, która jest podstawą do rozpoczęcia pracy na hali produkcyjnej. Jest ona także zbiorem wytycznych dla operatorów wykonujących zadania. Na dokumentację techniczną składają się: karty technologiczne, karty instrukcyjne, szkice operacyjne, karta normowania czasu oraz karta kontroli końcowej. Niniejsza praca ukazuje także możliwość wspomagania procesów technologicznych, poprzez stosowanie systemów komputerowych CAD/CAM. Do zaprojektowania uchwytu obróbkowego oraz wykonania modeli bazowych wykorzystywanych przy programach obróbkowych skorzystano z programu SolidWorks, służącego do modelowania przestrzennego 3D. Do wykonania programów obróbczych zastosowano program SolidCAM, będący dodatkiem uzupełniającym pakiet SolidWorks. Jest on dodatkiem umożliwiającym zaprojektowanie obróbki elementu przy pomocy komputera oraz wygenerowanie symulacji będącej formą sprawdzenia poprawności założeń, a także wygenerowanie kodu G-Code, który jest językiem programowania obrabiarek CNC. Końcowym etapem pracy było zaprojektowanie specjalnego uchwytu obróbkowego, którego użycie ułatwia pracę operatora, zwiększa dokładność obróbki oraz zmniejsza czas wykonania operacji. Bez tego elementu borykamy się z trudnością odpowiedniego ustawienia części do operacji wiercenia. Na zakończenie pracy dodano podsumowanie najważniejszych informacji oraz wnioski wyciągnięte z pracy nad procesem technologicznym.
File
  • File: 1
    Grzegorz-Czarnecki-Dyplomowa-Praca-Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35906

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTde6dafc5e72b485798a61e59a92b251a/
URN
urn:pw-repo:WUTde6dafc5e72b485798a61e59a92b251a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page