Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Koncepcja technologiczna stacji uzdatniania wody powierzchniowej o średniej wydajności 75000m3/d

Marcin Godlewski

Abstract

Celem pracy było dobranie optymalnego schematu technologicznego oczyszczania wody na podstawie analizy jakościowej wody surowej, zaprojektowanie urządzeń wchodzących w skład stacji uzdatniania wody powierzchniowej oraz opracowanie trzech schematów: - schematu procesowego – blokowego SUW; - schematu urządzeniowego – blokowego SUW; - schematu technologicznego SUW. Opracowany układ technologiczny zapewnia usunięcie z wody surowej związków stwarzających zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, czy życia do wartości normatywnych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13-go listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989). Niniejsze opracowanie koncepcji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody powierzchniowej o średniej wydajności 75000 m3/d nie obejmuje branży AKPiA.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Godlewski (FEE) Marcin Godlewski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Jacek Wąsowski (FEE/DWSWT) Jacek Wąsowski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Wąsowski (FEE/DWSWT) Jacek Wąsowski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zbigniew Heidrich (FEE/DWSWT) Zbigniew Heidrich,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Stacja Uzdatniania Wody powierzchniowej, koncepcja technologiczna, SUW
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA z rysunkiem - Marcin Godlewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13739

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTde66cc255ad94025a9dbe5172b02c69c/
URN
urn:pw-repo:WUTde66cc255ad94025a9dbe5172b02c69c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page