Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of three-aisle steel hall structure storage, main nave span 24,0 m, lateral spans 10 m, ridge hall height 11,50 m

Piotr Paweł Gurzkowski

Abstract

The course of the BSc Thesis is project of steel hall structure storage with three aisles. The project was based on a topic published in the Metal Structures Team of the Faculty of Civil Engineering at the Warsaw University of Technology. Falsework of the hall was designed from ten steel transverse systems in a 6.0 m spacing, connected by roof purlins and a system of bracing. The external dimensions of the structure in the axes are 43.20 x 54.0 m. The assumed width of the main nave in the axes is 24.0 m, while in two symmetrical aisles 9.60 m. The height of the hall in the ridge level is 11.43 m. The gable roof with an angle of roof slope equal to 5 degrees was used for calculations. Stability of the structure is ensured by vertical, longitudinal and transverse wall concentrations as well as purlins. The supporting structure of the roof of the main nave and the side aisles is based on a continuous bolt, made of an I-beam bisymmetrical HEA 550 wide-profile profile, which wa’s assembled on site with three shipping elements and fixed rigidly on 4 poles. The roof rafters are based on IPE 200 profiles at fixed intervals of 2.4 m both above the nave and side naves. The main nave (HEA 320 profile) and end pillars (HEA 200 profile) were articulated to the foundation. The external walls and the roof, whose outer sheathing is made of 0.8 mm trapezoidal sheet T18, have been insulated with a layer of 150 cm thick mineral wool. The industrial floor is designed from C20 / 25 concrete with dispersed reinforcement. The scope of the study includes a technical description, the collection of loads affecting the object, static calculations with the dimensioning of sections of construction elements and connections together with drawings. Static calculations were made by the aid of programmes: RM-Win program, Autodesk Robot Structural Analysis, LTBeamN (www.cticm.com). The IDEA StatiCa Connection (www.ideastatica.com) and Autodesk Robot Structural Analysis software were used to dimension and check the connection capacity. The dimensioning of the column anchoring in the foundation footings was done using the Fischer C-Fix v.1.67 software (www.fischerpolska.pl).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Paweł Gurzkowski (FCE) Piotr Paweł Gurzkowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji hali magazynowej trzynawowej o rozpiętości nawy głównej 24,0 m, naw bocznych 10,0 m, wysokość hali w kalenicy ~ 11,50 m
Supervisor
Barbara Radejowska (FCE/ICE) Barbara Radejowska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
154+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5357
Reviewers
Barbara Radejowska (FCE/ICE) Barbara Radejowska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala stalowa, konstrukcje metalowe , hala trzynawowa magazynowa, rygiel,płatew, słup
Keywords in English
steel hall, metal constructions, storage three aisles hall, bolt, purlin, post
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest projekt konstrukcji stalowej hali magazynowej trzynawowej. Projekt wykonano na podstawie tematu wydanego w Zespole Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Konstrukcję nośną hali zaprojektowano z dziesięciu stalowych układów poprzecznych w rozstawie 6,0 m, połączonych płatwiami dachowymi oraz systemem stężeń. Wymiary zewnętrzne konstrukcji w osiach wynoszą 43,20 x 54,0 m. Założona szerokość nawy głównej w osiach wynosi 24,0 m , zaś w dwóch symetrycznych nawach bocznych po 9,60 m. Wysokość hali w poziomie kalenicy to 11,43 m. Do obliczeń przyjęto dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej równym 5 stopni. Stateczność konstrukcji zapewniają stężenia- pionowe ścienne, podłużne i poprzeczne połaciowe oraz stężenia płatwi w postaci ściągów. Konstrukcja nośna dachu nawy głównej oraz naw bocznych rozwiązana jest w oparciu o rygiel ciągły, wykonany z dwuteowego bisymetrycznego szerokostopowego profilu HEA 550, który został zmontowany na budowie z trzech elementów wysyłkowych i zamocowany sztywno na 4 słupach. Na ryglu opierają się płatwie dachowe z profili IPE 200 w stałych odstępach co 2,4 m zarówno nad nawą główną jak i bocznymi. Słupy nawy głównej (profil HEA 320) oraz słupy skrajne (profil HEA 200) zostały przegubowo zamocowane do fundamentu. Ściany zewnętrzne oraz dach, których zewnętrzne poszycie stanowi blacha trapezowa T18 gr 0,7 mm, zostały ocieplone warstwą wełny mineralnej o grubości 150 cm. Posadzkę przemysłową zaprojektowano z betonu C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym. Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, zebranie obciążeń oddziaływujących na obiekt, obliczenia statyczne wraz z wymiarowaniem przekrojów elementów konstrukcji i połączeń wraz z rysunkami. Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programów RM-Win, Autodesk Robot Structural Analysis, LTBeamN (www.cticm.com). Przy wymiarowaniu i sprawdzeniu nośności połączeń wykorzystano oprogramowanie IDEA StatiCa Connection (www.ideastatica.com) oraz Autodesk Robot Structural Analysis. Wymiarowania zakotwienia słupów w stopach fundamentowych wykonano wspierając się oprogramowaniem C-Fix v.1.67 firmy Fischer (www.fischerpolska.pl).
File
  • File: 1
    Praca_inż-Gurzkowski_Piotr-s171914.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 1815

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTde5ab67626e1456a9292fd334295420d/
URN
urn:pw-repo:WUTde5ab67626e1456a9292fd334295420d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page