Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Private Banking on the example of bank X

Marcin Łukasz Ruciński

Abstract

The large commercialization and intensification of public life is causative for a whole range of civilizational-economic-political changes that are happening now. The modernization of the institutional and substantive nature can be found in almost every area of life, including the public finance sector. The most obvious example of this type of practice is the formation (in recent times) of so-called private banking, ie the banking sector dedicated to wealthy bank clients. Due to its nature, private banking is an elite asset management tool. Therefore (on the basis of this work) I decided to analyze it, which oscillates not only around examining the history of the institution, but also trying to get an idea of what it is, what are the current trends of its development and what is the private offer available in Polish banks banking.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marcin Łukasz Ruciński (CESS) Marcin Łukasz Ruciński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Private Banking na przykładzie oferty banku X
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
private banking, instrument finansowe, bank, pieniądze, art banking, rynek finansowy, oferta bankowa
Keywords in English
private banking, financial instrument, bank, money, art banking, financial market, bank offer
Abstract in Polish
Duża komercjalizacja i intensyfikacja życia publicznego jest przyczyną całego szeregu zmian cywilizacyjno-gospodarczo-politycznych jakie obecnie się dokonują. Modernizację natury instytucjonalno-merytorycznej odnaleźć można niemalże w każdej dziedzinie życia, w tym również w sektorze finansów publicznych. Najlepszym przykładem zmian, jest wykształcenie się (w ostatnim czasie) tzw. private banking, czyli sektora bankowego dedykowanego dla zamożnych klientów banków. Z uwagi na swój charakter private banking stanowi elitarny instrument zarządzania majątkiem. analiz pracy dokonano analizy, która oscyluje nie tylko wokół zbadania historii instytucji, ale również próby przybliżenia na czym ona polega, jakie są obecnie występujące tendencje jej rozwoju a także jak wygląda dostępna w polskich bankach oferta private bankingu.
File
  • File: 1
    275010_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24199

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTde557e94025d4a2892606ba74a1cdd44/
URN
urn:pw-repo:WUTde557e94025d4a2892606ba74a1cdd44

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page