Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a reinforced concrete structure of a multi-family building with an underground garage

Kamil Marek Głuchowski

Abstract

The subject of the thesis is a design of selected reinforced concrete elements of a multi-family building of up to five floors over the ground level with an underground garage. The building was designed in a slab-column structure. The base of elaboration is architectural project which was prepared by GiS Architekci Sp. z o.o. design studio – permission attached at the beginning of the thesis. The first chapter contains information about general rules and methods of designing buildings made of reinforced concrete. The next chapter includes technical description of a building which describes characteristics of each construction elements and refers to technological solutions and adopted technology. Next chapters presents tables of collected loads which were used during preparing static strength calculations of selected reinforced concrete elements. The model of a slab was created in Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 in order to obtain the internal forces and for dimensioning the ceiling’s reinforcement. Other calculations were made customarily. Design drawings were made based on calculations. Drawings were prepared in AutoCAD 2016. Bibliography is attached at the end of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Marek Głuchowski (FCE) Kamil Marek Głuchowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym
Supervisor
Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4321
Reviewers
Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, płyta żelbetowa, belka żelbetowa, słup żelbetowy, stopa fundamentowa, schody żelbetowe
Keywords in English
reinforced concrete structure, reinforced concrete slab, reinforced concrete beam, reinforced concrete column, pad foundation, reinforced concrete stairs
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt wybranych elementów konstrukcji żelbetowej budynku wielorodzinnego o pięciu kondygnacjach nadziemnych z garażem podziemnym. Obiekt został zaprojektowany w słupowo–płytowym układzie konstrukcyjnym. Podstawą opracowania jest projekt architektoniczny wykonany przez pracownię projektową GiS Architekci Sp. z o.o., który został udostępniony przez inwestora inwestycji- Nexity Polska Sp. z o.o.- zgoda została załączona na początku pracy. W pierwszym rozdziale opisano najważniejsze informacje dotyczące ogólnych zasad i metod projektowania budynków z żelbetu oraz o idealizacji konstrukcji w projektowaniu. W kolejnej części został przedstawiony opis techniczny obiektu, opisując charakterystykę poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz wykorzystane rozwiązania architektoniczno-budowlane. Następne rozdziały zostały poświęcone na tabelaryczne zebranie obciążeń, będące podstawą do wykonania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wybranych elementów żelbetowych. Model płyty żelbetowej wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016, w celu otrzymania wyników sił wewnętrznych i zwymiarowania zbrojenia stropu. Pozostała część obliczeń została wykonana tradycyjnie. Na podstawie obliczeń sporządzono rysunki konstrukcyjne wymiarowanych elementów. Przy wykonywaniu dokumentacji rysunkowej wykorzystano program AutoCAD 2016. Na końcu pracy w bibliografii zostały wymienione pozycje książkowe, z których korzystano.
File
  • File: 1
    praca inż-Głuchowski Kamil-251896.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11129

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTde174ea523c8429fbe59c08858ee5e53/
URN
urn:pw-repo:WUTde174ea523c8429fbe59c08858ee5e53

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page