Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the availability of websites in public entities

Magdalena Monika Gałecka

Abstract

Niniejsza praca dyplomowa pod tytułem "Analiza dostępności serwisów internetowych wybranych podmiotów publicznych" przedstawia ważny problem społeczny jakim są występujące trudności w dostępie osób niepełnosprawnych do informacji zawartych w serwisach internetowych podmiotów publicznych. Od 1 czerwca 2015 roku wszystkie serwisy internetowe funkcjonujące w podmiotach publicznych muszą być zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W pracy przedstawiono podstawowe akty prawne regulujące tę tematykę oraz najważniejsze dokumenty, które zostały opracowane przez organizacje zajmujące się problemem osób niepełnosprawnych. Uzupełnieniem pracy jest sprawdzenie wybranych serwisów internetowych pod kątem poprawności ich dostosowania i funkcjonowania zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. Zakończenie pracy stanowią ważne wnioski wynikające z przeprowadzonej podstawowej analizy serwisów internetowych wraz z syntetycznym ich podsumowaniem.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Monika Gałecka (FASS) Magdalena Monika Gałecka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Analiza dostępności serwisów internetowych wybranych podmiotów publicznych
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
WCAG, dostępność serwisu, serwis internetowy, krajowe ramy interoperacyjności
File
  • File: 1
    Magdalena Gałecka praca licencjacka zaakceptowana.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13167

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTddb8577a564a42beb3026847c028a2c2/
URN
urn:pw-repo:WUTddb8577a564a42beb3026847c028a2c2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page