Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Taxes and local fee in the structure of incomes of the self-govemment unit on the example of the commune Opinogóra Górna

Anna Stanik

Abstract

A commune is a fundamental unit of the local self-government. Its budget is being contributed mainly through the taxes and of local fee. The proper financial policy allows to meet the needs of residents of the given area. The bachelor thesis is presenting features and functions of fiscal burdens for the individual and the specification of each of them. Better understanding the local law enables characterizing the subjective scope of both the object tax and the rate and dismissals. Analysis of reports on carrying incomes of the commune out Opinogóra Górna in taxes constitutes the empirical part of the work. She is covering the three-year tax period. The bachelor thesis main aim is to visualize principles of operation of the local government closer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Stanik (FASS) Anna Stanik,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podatki i opłaty lokalne w strukturze dochodów jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Opinogóra Górna
Supervisor
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Sobczak (FASS/DPELEP) Eugeniusz Sobczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
gmina, budżet, podatki, opłata lokalna, dochód
Keywords in English
community, budget, taxes, local fee, income
Abstract in Polish
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Jej budżet zasilany jest głównie poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych. Odpowiednia polityka finansowa pozwala zaspokoić potrzeby mieszkańców danego obszaru. Praca przedstawia cechy i funkcje obciążeń fiskalnych jednostki oraz specyfikację każdego z nich. Scharakteryzowanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego podatku oraz stawki i zwolnień umożliwia lepsze zrozumienie lokalnego prawa. Analiza sprawozdań z wykonania dochodów gminy Opinogóra Górna w zakresie podatków stanowi empiryczną część pracy. Obejmuje ona trzyletni okres podatkowy. Praca ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania samorządu lokalnego.
File
  • File: 1
    praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13280

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTddadece96da44e37bbf81ce5ef5a1e4c/
URN
urn:pw-repo:WUTddadece96da44e37bbf81ce5ef5a1e4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page