Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the acoustic situation of wind farm based on noise map

Radosław Kowalczyk

Abstract

The main purpose of project is to create a noise mam and prepare different materials that would allow to conduct an analysis of an area of a wind farm that correlate with the noise. The work has described all of the processes that were applied in order to get the targeted result. To complete the assignment, the knowlede from survey, cartography and acoustic. The first step was choosing the most favorable area of a wind farm and also two different areas used strictly for comparison. Grid of measuring points was generated with the help of QGIS software afterwards, followed by marking previously said points and performing a sound measurement test using a sound level meter. Data from the test were imported to a program called Surfer wgere models of emission of the sound were created, which were connected to QGIS that resulted in creating a noise map. The work contains a short analysis of tendency and phenomena observed through final products. It has a research-comparative character, and the right conclusiongs are left to the reader
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Kowalczyk (FGC) Radosław Kowalczyk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza sytuacji akustycznej farmy wiatrowej na podstawie map hałasu
Supervisor
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Pędzich (FGC/DC) Paweł Pędzich,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa hałasu, mapa akustyczna, farma wiatrowa, sytuacja akustyczna, pomiar poziomu dźwięku, pomiar RTK, powiat żuromiński, kartografia
Keywords in English
noise map, wind farm, acoustic climate, sound level measurement, RTK measurement, Żuromin country, cartography
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie map hałasu oraz przygotowanie innych materiałów, które umożliwią przeprowadzenie analizy obszaru farmy wiatrowej pod kątem występującego na niej hałasu. W pracy opisane zostały wszystkie procesy, które zostały przeprowadzone w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Do zrealizowania zadania wykorzystano wiedzę z dziedzin geodezji, kartografii oraz akustyki. Pierwszym etapem było wybranie najbardziej odpowiedniego obszaru farmy wiatrowej, a także dwóch innych obszarów, by możliwe było dokonanie porównania. Następnie wygenerowano siatkę punktów pomiarowych przy użyciu oprogramowania QGIS. Kolejnym etapem było wytyczenie tych punktów przy użyciu technologii GNSS, a następnie wykonanie pomiaru dźwięku za pomocą miernika poziomu natężenia dźwięku. Dane z pomiaru zostały zaimportowane do programu Surfer gdzie wykonano modele emisji dźwięku, których połączenie z przygotowanym w programie QGIS podkładem kartograficznym dało w efekcie mapę hałasu. Praca zawiera, krótką analizę tendencji oraz zjawisk zaobserwowanych dzięki ostatecznym produktom. Ma charakter badawczo-porównawczy, a wysnucie odpowiednich wniosków pozostawia się czytelnikowi.
File
  • File: 1
    RADOSŁAW_KOWALCZYK_PRACA_INŻYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28497

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd900b7ae85043a3b24d2e5a3e977293/
URN
urn:pw-repo:WUTdd900b7ae85043a3b24d2e5a3e977293

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page