Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project implementation an integrated telematics system in the tunnel

Anna Katarzyna Wątła

Abstract

The purpose of this thesis is introduce the possibilities of the use telematics of transport systems to showcase the project an integrated telematics system in the selected section of the road. In order to improve safety, improve traffic flow and also increase travel comfort in this type of passage. In this thesis introduced the theoretical aspect for using telematics of transport and also was made the characteristic of road traffic telematics systems. Also analyzed dangerous incidents occurring in tunnels as well their types and causes. Selected examples illustrate the functioning of existing solutions. Was also developed the project an integrated telematics system in the selected section of road tunnel. Project was presented by placing individual devices which are part of complex telematics systems and technical equipment in the sections of Tunnel under Martwa Wisła river.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Katarzyna Wątła (FT) Anna Katarzyna Wątła,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt wdrożenia zintegrowanego systemu telematyki w tunelu
Supervisor
Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Tunel pod Martwą Wisłą, bezpieczeństwo w tunelu, tunel drogowy, tunel, systemy telematyczne, telematyka transportu
Keywords in English
Tunnel under the Martwa Wisła river, safety in tunnel, road tunnel, tunnel, telematics systems, telematics of transport
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania systemów telematyki transportu dla potrzeb opracowania projektu wdrożenia zintegrowanego systemu telematyki w wybranym odcinku tunelu drogowego. Dążąc tym samym do poprawy bezpieczeństwa, usprawnienia przepływu ruchu, a także zwiększenia komfortu podróży w tego rodzaju przeprawie. W pracy przedstawiono aspekt teoretyczny dotyczący zastosowania telematyki transportu, a także dokonano charakterystyki systemów telematyki drogowej. Przeanalizowano również zdarzenia niebezpieczne występujące w tunelach oraz ich rodzaje i przyczyny. Na wybranych przykładach przedstawiono funkcjonowanie już istniejących rozwiązań. Opracowano również projekt zintegrowanego systemu telematyki w wybranym odcinku tunelu drogowego. Zaprezentowano go, rozmieszczając w części Tunelu pod Martwą Wisłą poszczególne urządzenia będące częścią złożonych systemów telematycznych oraz urządzenia wyposażenia technicznego.
File
  • File: 1
    Anna Wątła praca inż..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11856

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd8b9cc717f14d969767ca04b8d7ff87/
URN
urn:pw-repo:WUTdd8b9cc717f14d969767ca04b8d7ff87

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page