Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design and technological process for a CNC machine tool on the example of anchorage for yacht lines - CLEAT

Zuzanna Agnieszka Willimowska

Abstract

The subject of my diploma thesis was designing and manufacturing a model of knuckle cleats made of aluminum alloy PA 6. At the beginning, we can learn about the history of machining and the development of the CAD / CAM system in technology. The next part of my work consists of the theory of technological processes, machining and machining. Development processes such as milling, turning and wire cutting have been included there. Next, the CAD / CAM system and programs associated with it were described. Also in the theoretical part, conventional and numerically controlled machine tools were included and compared. The theory was written on the basis of textbooks, manuals for machining, but also on the basis of articles and websites. After the theoretical part, the final model designed in the Solidworks program was presented, and then the process of creating particular parts of the model. The cleat was made of three details that were made with different methods. The basic part, i.e. the mountain of cleats, has been machined on a numerically controlled machine tool according to a previously created program in the CAM-Creo Parametric system. After machining, it was cut off on the electro-erosion cutter. The program was also written for this process. Based on the technical drawing, shafts were made on a conventional lathe. The last detail was the basis of the cleat. The preparation was first machined on a band saw and then on a conventional milling machine. The work contains descriptions and photos of all technological processes, as well as all documentation created during the operation. After the model was made, the main detail was subjected to a roughness test. The description, graphs and parameters taken while checking the surface roughness were also in the work. After describing the practical part of the treatment, a summary was made, in which the main topic is the comparison of machining methods, the development of conventional machines and their impact on today's manufacturing technology. In addition, the conclusions developed during the production of the cleat model have been described
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Agnieszka Willimowska (FPE) Zuzanna Agnieszka Willimowska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt oraz proces technologiczny na obrabiarkę CNC na przykładzie elementu do mocowania lin jachtowych - KNAGA
Supervisor
Anna Podolak-Lejtas (FPE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Podolak-Lejtas (FPE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Joanna Radziejewska (FPE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Proces technologiczny, obróbka skrawaniem, obrabiarki konwencjonalne, obrabiarki sterowane numerycznie, systemy CAD/ CAM, wycinanie elektroerozyjne, frezowanie, toczenie, chropowatość powierzchni
Keywords in English
Technological process, machining, conventional machine tools, numerically controlled machine tools, CAD / CAM systems, electroerosion cutting, milling, turning, surface roughness
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy dyplomowej było zaprojektowanie i wykonanie modelu knagi rożkowej ze stopu aluminium PA 6. Na początku możemy zapoznać się z historią obróbki skrawaniem ,oraz rozwojem systemu CAD/CAM w technice. Kolejna część mojej pracy składa się z teorii na temat procesów technologicznych, obróbki skrawaniem oraz obróbki elektroerozyjnej. Zostały tam zawarte rozwinięcia takich procesów jak frezowanie, toczenie i wycinanie drutem. Następnie został opisany system CAD/CAM oraz programy z nim związane. Również w części teoretycznej zostały uwzględnione i porównane obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie. Teoria została napisana w oparciu o podręczniki, poradniki do obróbki skrawaniem, ale również na podstawie artykułów i stron internetowych. Po części teoretycznej został zaprezentowany końcowy model zaprojektowany w programie Solidworks, a potem proces powstawania poszczególnych części modelu. Knaga została wykonana z trzech detali, które zostały zrobione różnymi metodami. Podstawowa część, czyli góra knagi ,została obrobiona na obrabiarce sterowanej numerycznie według wcześniej stworzonego programu w systemie CAM- Creo Parametric. Po obróbce skrawaniem została odcięta na wycinarce elektroerozyjnej. Do tego procesu również został napisany wcześniej program. Na podstawie rysunku technicznego zostały wykonane wałki na tokarce konwencjonalnej. Ostatnim detalem była podstawa knagi. Przygotówka została najpierw obrobiona na przecinarce taśmowej , a następnie na frezarce konwencjonalnej. Praca zawiera opisy i zdjęcia wszystkich procesów technologicznych, oraz całą dokumentację powstałą podczas operacji. Po wykonaniu modelu główny detal został poddany badaniu chropowatości. Opis, wykresy oraz parametry zrobione podczas sprawdzenia chropowatości powierzchni również znalazły się w pracy. Po opisaniu części praktycznej obróbki zostało zrobione podsumowanie, w którym głównym tematem jest porównanie metod obróbki skrawaniem, rozwój obrabiarek konwencjonalnych i ich wpływ na dzisiejszą technologię wytwarzania. Dodatkowo zostały opisane wnioski powstałe podczas wytwarzania modelu-knaga.
File
  • File: 1
    1111392.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34000

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd6065d77e73479c8cbc5ba049245226/
URN
urn:pw-repo:WUTdd6065d77e73479c8cbc5ba049245226

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page