Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sports and recreation centre in Plock

Martyna Katarzyna Obrębska

Abstract

Fashion for an active lifestyle, a desire to imitate outstanding athletes, a passion for physical activity and a desire to maintain better health have contributed to the development of sports infrastructure in the last decade. The subject of the study is a public building with a utility function for recreation and sport, together with elements of land development. The building will be dedicated to the Sports and Recreation Center for to the inhabitants of Płock and the surrounding area. The location of the project was determined by the vicinity of green recreational areas, which residents willingly use. The Building was designed as a public space connected to pedestrian routes and a square and city park. In the area there are also numerous bike paths, bus stops and roads connecting the subject with both the city center and the surrounding recreational areas. The designed facility consists of two segments: a one-story sports hall and a two-story building with other service functions. These blocks were fastened with a high glass space of the main hall. An arcade was created on the side, in which the garage exit was located, and on the eastern side, a skatepark embedded in the ground was also partly created in the arcade. The main building blocks were designed in such a way that they could constitute independent functional units. They were given independent access from the main hall and their own facilities. This solution allows independent use of individual parts and organization of several events at the same time. The utility program of the facility consists of 4 main functional blocks: a sports hall with facilities, which is located in a separate part of the building, a spa on the ground floor, training rooms on the first floor and the main hall, which combines all functions. In the underground part, an underground garage has been designed for 105 parking spaces, including 3 spaces for the disabled. The sports center should be a living facility every day, but also provide the opportunity to organize mass events, both sports and cultural, hence the project provides for the possibility of multi-functional use of the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Katarzyna Obrębska (FA) Martyna Katarzyna Obrębska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum sportu i rekreacji w Płocku
Supervisor
Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1939/L
Reviewers
Łukasz Piątek (FA/DAUD) Łukasz Piątek,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Jakub Wacławek (FA/DDTA) Jakub Wacławek,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
sport, spa, rekreacja, aktywizacja
Keywords in English
sport, spa, recreation, stimulation to activity
Abstract in Polish
Moda na aktywny tryb życia, chęć naśladowania wybitnych sportowców, zamiłowanie do aktywności fizycznej oraz chęć zachowania lepszego zdrowia przyczyniły się do rozwoju infrastruktury sportowej w ostatnim czasie. Tematem opracowania jest budynek użyteczności publicznej o funkcji użytkowej służącej rekreacji i sportowi wraz z elementami zagospodarowania terenu. Budynek będzie przeznaczony na Centrum Sportu i Rekreacji dedykowany mieszkańcom Płocka i okolic. O lokalizacji projektu zadecydowało sąsiedztwo zielonych terenów rekreacyjnych, z których chętnie korzystają mieszkańcy. Teren został zaprojektowany jako przestrzeń publiczna połączona z ciągami pieszymi oraz placem i parkiem miejskim. W okolicy znajdują się także liczne ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe oraz drogi łączące teren zarówno z centrum miasta jak i okolicznymi terenami rekreacyjnymi. Zaprojektowany obiekt składa sie z dwóch segmentów: jednokondygnacyjnej hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego budynku z pozostałymi funkcjami usługowymi. Bryły te zostały spięte wysoką szklaną przestrzenią holu głównego. Od strony stworzono podcienie, w którym zlokalizowano zjazd do garażu, a od strony wschodniej częściowo również w podcieniu utworzono zagłębiony w ziemii skatepark. Główne bryły budynku zaprojektowano w ten sposób, aby mogły stanowić niezależne jednostki funkcjonalne. Zapewniono do nich niezależny dostęp z holu głównego i własne zaplecza. Rozwiązanie takie umożliwia niezależne korzystanie z poszczególnych części i organizację kilku imprez jednocześnie. Program użytkowy obiektu składa się z 4 głównych bloków funkcjonalnych: hali sportowej wraz z zapleczem, która znajduje się w osobnej części budynku, spa na parterze, sal treningowych na piętrze oraz holu głównego, który spina wszystkie funkcje. W części podziemnej zaprojektowano garaż podziemny na 105 miejsc parkingowych w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Centrum sportu powinno być obiektem żyjącym na co dzień, ale też dawać możliwość organizacji wydarzeń masowych, zarówno sportowych jak i kulturalnych, stąd w projekcie przewidziano możliwość wielofunkcyjnego wykorzystywania budynku.
File
  • File: 1
    270316_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33169

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd48e74cc622494ba2c87d07e49aff92/
URN
urn:pw-repo:WUTdd48e74cc622494ba2c87d07e49aff92

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page