Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of NAT in access network using Network Functions Virtualization

Paweł Artur Szumański

Abstract

Development of information technology, such as virtualization, and crucial processing capacity increase is the cause of a new concept of network, named Network Functions Virtualization (NFV) which implies implementation of network functions in sotfware on commonly used computing servers that will replace dedicated hardware network resources. Concept of NFV is especially attractive in case of implementation of functions that require significant processing capacity such as Network Address Translation (NAT) which is commonly used in access network based on IPv4. The thesis contains implementation of NAT performance survey on typical access ruters and NAT in software using NFV. Based on the results, analysis of using NFV capability and possible benefits of it is submitted in case of access network design.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Artur Szumański (FEIT) Paweł Artur Szumański,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Realizacja funkcji NAT w sieci dostępowej z wykorzystaniem techniki wirtualizacji funkcji sieciowych
Supervisor
Andrzej Bęben (FEIT) Andrzej Bęben,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Bęben (FEIT) Andrzej Bęben,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Wirtualizacja Funkcji Sieciowych, funkcja NAT, sieć dostępowa
Keywords in English
Network Functions Virtualization, NAT, access network
Abstract in Polish
Rozwój technik informatycznych, takich jak wirtualizacja, oraz istotny wzrost mocy obliczeniowej procesorów jest przyczyną powstania nowej koncepcji organizacji sieci, nazywanej Wirtualizacją Funkcji Sieciowych (NFV), która zakłada, że funkcje sieci są realizowane w postaci programowej, wykorzystując powszechnie używane serwery obliczeniowe, które zastąpią dedykowany sprzęt sieciowy. Koncepcja NFV jest szczególnie atrakcyjna w przypadku realizacji funkcji wymagających znacznej mocy obliczeniowej, takich jak funkcja Translacji Adresów Sieciowych (NAT), która jest powszechnie używana w sieciach dostępowych bazujących na protokole IPv4. Praca zawiera badania wydajności realizacji funkcji NAT na typowych ruterach dostępowych oraz realizacji funkcji NAT w postaci programowej z wykorzystaniem techniki NFV. Na podstawie otrzymanych wyników przedstawiono analizę możliwości wykorzystania techniki NFV i ewentualnych korzyści jej zastosowania w przypadku projektu sieci dostępowej.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Paweł Szumański.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9791

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd359aaa32064038920c05c8ae656a6a/
URN
urn:pw-repo:WUTdd359aaa32064038920c05c8ae656a6a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page