Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza wpływu składu mineralnego mieszanki ziemi stabilizowanej cementem na wytrzymałość na ściskanie ziemi ubijanej

Krzysztof Ferlin

Abstract

These days, when global warming or excessive carbon dioxide emission are becoming a bigger problem, it is important to make changes to improve the environment. Civil engineering should also go in this direction for example by using sustainable building materials like rammed earth. One of the most important factors determining whether a given material can be used in construction is compressive strength. It should be determined which minerals in clay has positive influence on strength, which negative or neutral. It was examined by designing blends with the same grain curves, so the only thing that distinguishes them is mineral composition of clay. For this purpose 12 different clays from different parts of Poland were brought. They were grinded and the isometric analysis was done. At a later stage, samples with a cement content of 6% and 9% were made, cut and destroyed in a strength machine. It was found that kaolinite and quartz have a positive impact on compaction strength, while illite and organic substance weaken this properties.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Krzysztof Ferlin (WIL) Krzysztof Ferlin Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Analiza wpływu składu mineralnego mieszanki ziemi stabilizowanej cementem na wytrzymałość na ściskanie ziemi ubijanej
Promotor
Piotr Leon Narloch (WIL/IIB) Piotr Leon Narloch Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
30-10-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
37+załączniki
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5606
Recenzenci
Piotr Paweł Woyciechowski (WIL/IIB) Piotr Paweł Woyciechowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Piotr Leon Narloch (WIL/IIB) Piotr Leon Narloch Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
Ziemia ubijana, skład mineralny, wytrzymałość na ściskanie, budownictwo zrównoważone
Słowa kluczowe w języku angielskim
Rammed earth, mineral composition, compaction strenght, sustainable building
Streszczenie w języku polskim
W dzisiejszych czasach, kiedy rzeczy takie jak ocieplenie klimatu czy nadmierna emisja dwutlenku węgla stają się coraz większym problemem, istotne jest wprowadzanie zmian mających na celu poprawę środowiska. W tym kierunku powinno pójść również budownictwo, między innymi przez stosowanie zrównoważonych materiałów budowlanych, takich jak, na przykład ziemia ubijana. Jednym z najważniejszych czynników determinujących czy dany materiał można zastosować w budownictwie jest jego wytrzymałość na ściskanie. Powinno się określić, które minerały w glinie mają pozytywny wpływ na wytrzymałość na ściskanie, a które działają negatywnie lub są neutralne. Zbadano to poprzez zaprojektowanie mieszanek o jednakowych krzywych uziarnienia tak, aby jedyną rzeczą odróżniającą je od siebie był skład mineralny gliny. W tym celu sprowadzono do badań dwanaście glin z różnych części Polski, zmielono je i wykonano analizę areometryczną każdej z nich. W późniejszym etapie wykonano próbki o zawartości cementu 6% i 9%, przycięto je i zniszczono w maszynie wytrzymałościowej. Analiza wyników wykazała, że kaolinit oraz kwarc pozytywnie wpływają na wytrzymałość na ściskanie, natomiast illit i substancja organiczna osłabiają tę właściwość.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca-inz-Ferlin-Krzysztof-266543.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30997

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd3254e72abd4cccbbe1081f64a19690/
URN
urn:pw-repo:WUTdd3254e72abd4cccbbe1081f64a19690

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony