Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the impact of the mineral composition of the cement stabilized ground mixture on the compaction strenght of rammed earth

Krzysztof Ferlin

Abstract

These days, when global warming or excessive carbon dioxide emission are becoming a bigger problem, it is important to make changes to improve the environment. Civil engineering should also go in this direction for example by using sustainable building materials like rammed earth. One of the most important factors determining whether a given material can be used in construction is compressive strength. It should be determined which minerals in clay has positive influence on strength, which negative or neutral. It was examined by designing blends with the same grain curves, so the only thing that distinguishes them is mineral composition of clay. For this purpose 12 different clays from different parts of Poland were brought. They were grinded and the isometric analysis was done. At a later stage, samples with a cement content of 6% and 9% were made, cut and destroyed in a strength machine. It was found that kaolinite and quartz have a positive impact on compaction strength, while illite and organic substance weaken this properties.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Ferlin (FCE) Krzysztof Ferlin,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza wpływu składu mineralnego mieszanki ziemi stabilizowanej cementem na wytrzymałość na ściskanie ziemi ubijanej
Supervisor
Piotr Leon Narloch (FCE/ICE) Piotr Leon Narloch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
37+załączniki
Internal identifier
DIL-5606
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Leon Narloch (FCE/ICE) Piotr Leon Narloch,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Ziemia ubijana, skład mineralny, wytrzymałość na ściskanie, budownictwo zrównoważone
Keywords in English
Rammed earth, mineral composition, compaction strenght, sustainable building
Abstract in Polish
W dzisiejszych czasach, kiedy rzeczy takie jak ocieplenie klimatu czy nadmierna emisja dwutlenku węgla stają się coraz większym problemem, istotne jest wprowadzanie zmian mających na celu poprawę środowiska. W tym kierunku powinno pójść również budownictwo, między innymi przez stosowanie zrównoważonych materiałów budowlanych, takich jak, na przykład ziemia ubijana. Jednym z najważniejszych czynników determinujących czy dany materiał można zastosować w budownictwie jest jego wytrzymałość na ściskanie. Powinno się określić, które minerały w glinie mają pozytywny wpływ na wytrzymałość na ściskanie, a które działają negatywnie lub są neutralne. Zbadano to poprzez zaprojektowanie mieszanek o jednakowych krzywych uziarnienia tak, aby jedyną rzeczą odróżniającą je od siebie był skład mineralny gliny. W tym celu sprowadzono do badań dwanaście glin z różnych części Polski, zmielono je i wykonano analizę areometryczną każdej z nich. W późniejszym etapie wykonano próbki o zawartości cementu 6% i 9%, przycięto je i zniszczono w maszynie wytrzymałościowej. Analiza wyników wykazała, że kaolinit oraz kwarc pozytywnie wpływają na wytrzymałość na ściskanie, natomiast illit i substancja organiczna osłabiają tę właściwość.
File
  • File: 1
    praca-inz-Ferlin-Krzysztof-266543.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30997

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdd3254e72abd4cccbbe1081f64a19690/
URN
urn:pw-repo:WUTdd3254e72abd4cccbbe1081f64a19690

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page