Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

POLITICAL SYSTEM STATUS AND COMPETENCES OF THE PROVINCE GOVERNOR POSITION IN PUBLIC ADMINISTRATION

Michał Śmigasiewicz

Abstract

The goal of the following Bachelor Thesis was to analyse political system status and competences of the province Governor position in public administration. The work consists of four chapters. The first chapter performs an introduction role in which basic terms, issues connected with functions and tasks that are executed by public administration and governor are discussed. In addition, in the first part of my thesis elements that describes the whole process, the rules of creation and system operation were characterized. The second part of the paper holds the discussion on activity of the Governor and methods of appointment and dismissal of the Governor. The third chapter describes the relationship between the provincial governor and local government system based on gathered materials. The last chapter recall all the sources of administrative law, the very concepts associated with them, and bring all legal acts issued by the Governor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Śmigasiewicz (FASS) Michał Śmigasiewicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Pozycja ustrojowa i kompetencje wojewody w administracji publicznej
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Administracja publiczna, wojewoda, system polityczny, kraj, współpraca, kompetencje
Keywords in English
Political system status and competences of the province Governor position in public administration.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest analiza kompetencji władzy samorządowej w zakresie bezpieczeństwa narodowego na podstawie gminy i powiatowy. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział pracy jest rozdziałem wprowadzającym, w którym zostały omówione podstawowe pojęcia, kwestie dotyczycie funkcji i zadania mające na celu przybliżenie struktury administracyjnej kraju i ukazaniem istotnego miejsca wojewody w systemie administracji publicznej. Druga część pracy skupia się na przedstawieniu urzędu wojewody, jego funkcjach, sposobie powoływania i odwoływania. Trzeci rozdział ukazuje zależności między wojewodą a samorządem terytorialnym, a także opisuje nadzór i kontrolę wojewody nad administracją samorządową. Czwarty rozdział ukazuje wszystkie źródła prawa administracyjnego, wyjaśnia pojęcia z nimi związane, a także przybliża wszystkie akty prawa wydawane przez wojewodę.
File
  • File: 1
    Michał_Śmigasiewicz_Temat__POZYCJA_USTROJOWA_I_KOMPETENCJE_WOJEWODY.doc.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5252

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdcf45517c6da471db772f48bfc4d97d3/
URN
urn:pw-repo:WUTdcf45517c6da471db772f48bfc4d97d3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page