Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Implementacja algorytmu regulacji predykcyjnej DMC w sterowniku przemysłowym PLC z wizualizacją w systemie SCADA. Opracowanie uniwersalnej biblioteki dla sterownika PLC, przygotowanie warstwy prototypowania w środowisku MATLAB

Patryk Adam Barański

Abstract

First aim of this thesis was to develop function block library of DMC (Dynamic Matrix Control) algorithm for PLC (Programmable Logic Controller). Function blocks allow to save step response, calculate matrix of parameters and continuous process control in computation-efficient version. Second aim was to implement prototyping tool in Matlab environment. Prototyping tool assists in tuning. Last aim was to develop visualisation of labolatory device using SCADA system. Visualisation presents signal waveforms, collects data and displays graphical representation of working thermal system.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Patryk Adam Barański (WEiTI/IAiIS) Patryk Adam Barański Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Implementacja algorytmu regulacji predykcyjnej DMC w sterowniku przemysłowym PLC z wizualizacją w systemie SCADA. Opracowanie uniwersalnej biblioteki dla sterownika PLC, przygotowanie warstwy prototypowania w środowisku MATLAB
Promotor
Andrzej Wojtulewicz (WEiTI/IAiIS) Andrzej Wojtulewicz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)
Kierunek / specjalność studiów
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Sebastian Plamowski (WEiTI/IAiIS) Sebastian Plamowski Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Andrzej Wojtulewicz (WEiTI/IAiIS) Andrzej Wojtulewicz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
DMC, biblioteka PLC, SCADA, AppDesigner, warstwa prototypowania
Słowa kluczowe w języku angielskim
DMC, PLC library, SCADA, AppDesigner, prototyping tool
Streszczenie w języku polskim
Pierwszym celem pracy było opracowanie biblioteki bloków funkcyjnych algorytmu DMC (Dynamic Matrix Control) przeznaczonych dla sterownika PLC (Programmable Logic Controller). Bloki funkcyjne umożliwiają pobranie odpowiedzi skokowej od obiektu, obliczenie macierzy parametrów oraz regulacje w wersji oszczędnej obliczeniowo. Drugim celem było zaimplementowanie warstwy prototypowania w środowisku Matlab. Warstwa prototypowania wspomaga proces strojenia regulatora. Ostanim celem pracy było utworzenie wizualizacji obiektu w systemie SCADA (Supervisory And Data Acquisition). Zadaniem wizualizacji jest graficzne przedstawienie działania stanowiska termicznego, akwizycja danych i prezentowanie przebiegów.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inzynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31792

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdcf1ee98dd2b4886ac422a0654ffd8ba/
URN
urn:pw-repo:WUTdcf1ee98dd2b4886ac422a0654ffd8ba

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony