Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of model predictive controller called DMC (Dynamic Matrix Control) for PLC (Programmable Logic Controller) with SCADA system visualisation. Developement of function block library for PLC controller and prototyping tool in MATLAB environment

Patryk Adam Barański

Abstract

First aim of this thesis was to develop function block library of DMC (Dynamic Matrix Control) algorithm for PLC (Programmable Logic Controller). Function blocks allow to save step response, calculate matrix of parameters and continuous process control in computation-efficient version. Second aim was to implement prototyping tool in Matlab environment. Prototyping tool assists in tuning. Last aim was to develop visualisation of labolatory device using SCADA system. Visualisation presents signal waveforms, collects data and displays graphical representation of working thermal system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Adam Barański (FEIT/AK) Patryk Adam Barański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja algorytmu regulacji predykcyjnej DMC w sterowniku przemysłowym PLC z wizualizacją w systemie SCADA. Opracowanie uniwersalnej biblioteki dla sterownika PLC, przygotowanie warstwy prototypowania w środowisku MATLAB
Supervisor
Andrzej Wojtulewicz (FEIT/AK) Andrzej Wojtulewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Andrzej Wojtulewicz (FEIT/AK) Andrzej Wojtulewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
DMC, biblioteka PLC, SCADA, AppDesigner, warstwa prototypowania
Keywords in English
DMC, PLC library, SCADA, AppDesigner, prototyping tool
Abstract in Polish
Pierwszym celem pracy było opracowanie biblioteki bloków funkcyjnych algorytmu DMC (Dynamic Matrix Control) przeznaczonych dla sterownika PLC (Programmable Logic Controller). Bloki funkcyjne umożliwiają pobranie odpowiedzi skokowej od obiektu, obliczenie macierzy parametrów oraz regulacje w wersji oszczędnej obliczeniowo. Drugim celem było zaimplementowanie warstwy prototypowania w środowisku Matlab. Warstwa prototypowania wspomaga proces strojenia regulatora. Ostanim celem pracy było utworzenie wizualizacji obiektu w systemie SCADA (Supervisory And Data Acquisition). Zadaniem wizualizacji jest graficzne przedstawienie działania stanowiska termicznego, akwizycja danych i prezentowanie przebiegów.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31792

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdcf1ee98dd2b4886ac422a0654ffd8ba/
URN
urn:pw-repo:WUTdcf1ee98dd2b4886ac422a0654ffd8ba

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page