Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the safety of passengers in the Municipal tram's Communications on the example of the chosen city

Mateusz Dejtrowski

Abstract

The work is devoted to the analysis of the safety of passengers in Warsaw which travel by tram vehicles. Presented are the legal requirements, which have to be met by the tram vehicles to be put into service. This work will also described the dangers faced by the tram vehicle passengers and solutions that can increase the level of safety. ”The third chapter” I have also spent some time describing the construction of the tram vehicle using a “Konstal 105N” as an example. Last and foremost I will discuss the aims and activities of the company "Trams Warsaw." It also presents the rolling stock of Warsaw (December 2015). The most important part of the work is chapter fifth and sixth. Fifth chapter presents solutions for safety in a vehicle 105N and modernizations in last years. Chapter six presents the author's ideas, which can increase the level of passengers safety.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Dejtrowski (FT) Mateusz Dejtrowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza bezpieczeństwa pasażerów w miejskiej komunikacji tramwajowej na przykładzie wybranego miasta
Supervisor
Andrzej Chudzikiewicz (FT/DCFTE) Andrzej Chudzikiewicz,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Chudzikiewicz (FT/DCFTE) Andrzej Chudzikiewicz,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Michał Opala (FT/DCFTE) Michał Opala,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Konstal 105N, analiza bezpieczeństwa pasażerów, tramwaje warszawskie, tramwaj.
Keywords in English
Konstal 105N, the analysis of the safety of passengers in Warsaw tram vehicles, tram.
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest analizie bezpieczeństwa pasażerów w pojazdach tramwajowych w Warszawie. Przedstawiono wymagania prawne, jakie muszą spełniać tramwaje, aby zostały dopuszczone do ruchu. Opisano również niebezpieczeństwa na jakie narażony jest pasażer podczas podróżowania pojazdami tramwajowymi oraz rozwiązania, które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa. W rozdziale trzecim opisano budowę tramwaju na przykładzie pojazdu Konstal 105N. W kolejnym rozdziale opisano cele i działalność spółki „Tramwaje Warszawskie”. Przedstawiono również tabor warszawskiego przewoźnika ( grudzień 2015r.) Najważniejszym częścią pracy jest rozdział piąty i szósty. W rodziale piątym przedstawiono rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w pojeździe 105N oraz modernizacje do jakich dochodziło na przestrzeni lat. Rozdział szósty przedstawia koncepcje autora, które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa pasażerów.
File
  • File: 1
    IBET_Mateusz_Dejtrowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9780

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdcb6719a188e44e78f379bb717dd4aa2/
URN
urn:pw-repo:WUTdcb6719a188e44e78f379bb717dd4aa2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page