Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The functioning of deposit guarantee schemes on the example of the operation of the Bank Guarantee Fund

Mateusz Jasiński

Abstract

Summary The functioning of deposit guarantee schemes on the example of the operation of the Bank Guarantee Fund. This work is aimed at showing the process of functioning of the Bank deposit guarantee schemes on the example of the Bank Guarantee Fund. Presentation of the main tasks, characteristics and analysis of banking system activities. The study uses the theory from the banking sector. The first chapter presents synonymous definitions, their essence, subject and selected alternative sources of cash investment. The second chapter defines the relevance (legitimacy) of the creation of the Bank Guarantee Fund, its legal basis, tasks and the principles and amount of guaranteeing bank deposits. The third chapter was devoted to discussing various types of activities of the Bank Guarantee Fund. From the work it can be concluded that the existence of the Bank Guarantee Fund provides guarantees and allows consumers of the banking sector to freely deposit funds on various types of deposits, which gives certainty of the payment of funds in the event of bankruptcy of banks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mateusz Jasiński (CESS) Mateusz Jasiński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Funkcjonowanie systemów gwarantowania depozytów na przykładzie działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bank, depozyt bankowych, gwarancja depozytów, Bankowych Fundusz Gwarancyjny
Keywords in English
bank, bank deposit, deposit guarantee, Bank Guarantee Fund
Abstract in Polish
Streszczenie Funkcjonowanie systemów gwarantowania depozytów na przykładzie działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Niniejszym praca ma na celu ukazać proces funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów Bankowych na przykładzie działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zaprezentowanie głównych zadań, charakterystyki oraz analizy rodzajów działalności systemów bankowych. W pracy wykorzystano teorię z zakresu sektora bankowego. W rozdziale pierwszym przedstawiono bliskoznaczne definicje, ich istotę, podmiot oraz wybrane alternatywne źródła inwestowania środków pieniężnych. Drugi rozdział określa istotność (słuszność) powstania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jego podstawę prawną, zadania oraz zasady i wysokość gwarantowania depozytów bankowych. Trzeci rozdział zostały poświęcony na omówienie różnych rodzajów działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.Z pracy można wywnioskować, iż istnienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zapewnia gwarancje i pozwala konsumentom sektora bankowego na swobodne lokowanie środków finansowych na różnych rodzajach depozytów, co daje pewność wypłaty środków, na wypadek upadłości banków.
File
  • File: 1
    274939_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24196

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc8099a9f5034dcaaaa90bbebff363cf/
URN
urn:pw-repo:WUTdc8099a9f5034dcaaaa90bbebff363cf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page