Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Transformation between coordinate systems: from 1965 to PL-2000 (ETRF89) and PL-2000 (ETRF2000) for district of Wołomin

Magdalena Anna Sosińska

Abstract

This thesis focuses on capabilities of transformations between two coordinate systems: from 1965 to „PL-2000” and analyze differentials between them. The next part is to analyze the differences among two PL-2000 coordinate systems: ETRF89 and ETRF2000. Analysis are based on polish control network which was made available by Wołomin Center of Geodesy nad Cartography Documentation. The data which was shared, was splited in three sections depends on accuracy of network. The 1965 data was converted to PL-2000 coordinate system in order to establish the best algorithm of transformation. The models which were used are: mathematical (without amendments), global and local model, depends on type of corrections. The effects of convertions (coordinates) were compared to National Geodetic database and were subjected to statistical analysis and visualizations. The coordinates in global and local model after transformation to PL-2000 coordinate system were converted once again, this time from ETRF89 to ETRF2000. The study was conducted based on Geonet (global and local model), Transpol (in order to calculate coordinates in ETRF2000 coordinate system). The rest of computing were analysied by Microsoft Office and wisualizations were made in Surfer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Anna Sosińska (FGC) Magdalena Anna Sosińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Transformacja pomiędzy układami 1965, a PL-2000 (ETRF89) i PL-2000 (ETRF2000) dla powiatu wołomińskiego
Supervisor
Tomasz Olszak (FGC/CGGA) Tomasz Olszak,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Pachuta (FGC/CGGA) Andrzej Pachuta,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Tomasz Olszak (FGC/CGGA) Tomasz Olszak,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
transformacja, układ 1965, układ PL-2000, ETRF89, ETRF2000, korekta globalna, korekta lokalna
Keywords in English
transformation, 1965 coordinate system, PL-2000 coordinate system, ETRF89, ETRF2000, global correction, local correction
Abstract in Polish
Celem niższej pracy jest analiza wariantów transformacji współrzędnych z układu 1965 do PL-2000 oraz analiza różnic między współrzędnymi w układach PL-2000: ETRF89 i ETRF2000. Do wykonania założonych analiz wykorzystano cały zasób osnowy geodezyjnej 1,2 i 3 klasy dla powiatu wołomińskiego, uzyskany z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dane uzyskano w układzie 1965 i PL-2000 z rozróżnieniem na obowiązujące klasy dokładności osnowy. Współrzędne w układzie 1965 poddano kolejnym wariantom transformacji do układu PL-2000: transformacji matematycznej (bez korekt), transformacji uwzględniającej korekty globalne oraz transformacji z korektami lokalnymi. Uzyskane wyniki na każdym etapie porównywano ze znanymi współrzędnymi w układzie PL-2000 uzyskanymi z Ośrodka Dokumentacji. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej i wizualizacji. Celem analizy jest wybór optymalnego sposobu przeliczania danych z zasobu geodezyjnego. Współrzędne po uwzględnieniu korekt globalnych, lokalnych oraz współrzędne z ośrodka poddano przeliczeniu z układu PL-2000(ETRF89) do PL-2000(ETRF2000), celem analizy powstałych rozbieżności. Do zaplanowanych analiz wykorzystano programy: Geonet (dla uwzględnienia korekt globalnych i lokalnych, Transpol 2.06 (dla przeliczania współrzędnych do układu ETRF2000). Analizy statystycznej dokonano przy użyciu programu Microsoft Office: Excel. Wizualizację wykonano za pomocą programu Surfer.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Sosińska_Magdalena.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15306

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc75229efa3b4d8f92eafca99bbd8ffa/
URN
urn:pw-repo:WUTdc75229efa3b4d8f92eafca99bbd8ffa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page