Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polyisoprenoids - qualitative and quantitative analysis and preparation

Beata Piechota

Abstract

Polyisoprenoids are compounds widely distributed in nature. They are present in bacteria, yeast, and the multicellular organisms as plants and animals. Polyisoprenoids are compounds with polymeric structure built from five carbon isoprene units. In organisms are found as mixture of homologues called families with one or more dominant polyisoprenoids. The chain length and the dominant homologues are considered as markers in plant taxonomy. In this study, extracts from leaves of hybrid species from trees Sorbus sp. and x Amelanchier grandiflora were investigated. The leaves were collected in the Botanical Garden in Powsin in three time points 15.07.2014r., 02.09.2014r. and 20.10.2014r. By using thin layer chromatography and high-performance liquid chromatography content of polyprenols in extracts was examined. Seasonal changes in the accumulation of polyprenols, as well as changes occurring as a result of interbreeding species were analyzed. In addition, the mixture of polyprenols from leaves from Sorbus sp. was purified and an internal standard of polyprenol made of 12 isoprene units was prepared. The results allowed to identifiy modulation of polyprenols content along the course of the vegetation season. For some examined hybrids polyprenol content grew, and for others decreased. Moreover, hybrids showed no tendency for the production of the prenols of the same length as the parental organism. All hybrids, except for x Amelosorbus raciborskiana type Amelanchier accumulated the mixture of polyprenols with different pattern than the parental organism. It is noted, however, that the length ranges of prenols and dominant homologs differ by only a few isoprene units. Although the exact hybrid taxonomy was not clear, the obtained results might be useful for consideration of their taxonomy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Piechota (FC) Beata Piechota,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Poliizoprenoidy roślinne-analiza jakościowa, ilościowa i preparatyka
Supervisor
Maria Bretner (FC/CDSB) Maria Bretner,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Rowicki (FC/DOC) Tomasz Rowicki,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC) Maria Bretner (FC/CDSB) Maria Bretner,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Poliizoprenoidy, prenole, mieszańce gatunkowe, Sorbus, analiza ilościowa, analiza jakościowa, preparatyka
Keywords in English
Polyisoprenoids, prenols, hybrids, Sorbus, qualitative analysis, quantitative analysis,preparation
Abstract in Polish
Poliizoprenoidy są związkami szeroko rozpowszechnionymi w przyrodzie. Są obecne w bakteriach, drożdżach, a także w organizmach wielokomórkowych jak rośliny czy zwierzęta. Poliizoprenoidy są związkami o budowie polimerowej zbudowanymi z pięciowęglowych jednostek izoprenowch. W organizmach występują jako mieszaniny („rodziny”) z jednym, bądź kilkoma dominującymi poliizoprenoidami. Zakres długości, a także dominujące homologi uważa się za podstawę do podziału chemotaksonomicznego. W niniejszej pracy badano ekstrakty z liści mieszańców gatunkowych drzew z gatunku Sorbus sp. i x Amelanchier grandiflora. Liście zbierane były w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie w trzech terminach 15.07.2014r., 02.09.2014r. i 20.10.2014r. Przy użyciu chromatografii cienkowarstwowej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej określono długości łańcuchów i zawartości poszczególnych poliprenoli w ekstraktach. Analizowano sezonowe zmiany w akumulacji poliprenoli, a także zmiany zachodzące w wyniku krzyżowania gatunków. Ponadto, oczyszczono mieszaninę poliprenoli z surowego ekstraktu z liści Sorbus sp., a także przygotowano standard wewnętrzny prenolu zbudowanego z 12 jednostek izoprenowych. Otrzymane wyniki wykazały zmiany w zawartości poliprenoli wraz z przebiegiem okresu wegetacyjnego. Trend tych zmian był zależny od badanego typu rośliny, dla niektórych badanych mieszańców zawartość ta rosła, a dla innych malała. Stwierdzono też, że hybrydy gromadzą prenole o składzie innym niż rośliny rodzicielskie. Wszystkie mieszańce, poza x Amelosorbus raciborskiana typ Amelanchier charakteryzowały się innym prenolem dominującym niż organizm rodzicielski. Zauważono jednak, iż zakresy długości prenoli i dominujące homologi różnią się tylko o kilka jednostek izoprenowych. Mimo, iż dokładny podział taksonomiczny hybryd nie był jednoznaczny, to może być podstawą do rozważań nad przynależnością do rodziny.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Beata Piechota.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8570

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc55790c05064f078c059f3598f1363e/
URN
urn:pw-repo:WUTdc55790c05064f078c059f3598f1363e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page