Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Private "green kindergarten" in the Warsaw district of Bródno

Katarzyna Maria Jakubaszek

Abstract

The subject of the diploma thesis is «Green kindergarten» in district of Targówek – Bródno, Warsaw. The project purpose is to create an unconventional space that will affect and contribute to child development. The project work involves an analysis of an already existing building and maintains the consistency between the bulding and the environment. The architectural design establishes creating a space perfect for developing children’s creativity. The building is designed for the determined place but it is universal and it could be replicated in other spaces. To design such project, it was essential to understand precisely child’s psychology, its typical behaviors and the way that children act. The child is the main research subject that affected designing such form of space. Children should be free to express themselves and to learn in the environment that helps them discover what is best in them. The kindergarten is a place that integrates children, nature and culture. Besides the typical functions, that determines such place, the programme provides new, unconventional ideas. The idea of the project came from mixing environmental impact and its climate. The harmonious, highly-qualified planned architectural space. The shape of the building is determined by the shape of currently existing kindergarten. The idea of the new shape started with the pre-existing hillock, that turned out to be a main attraction. The project followed children’s imagination – one place could become in their mind a castle, a fortress or a shelter. The tip of the hillock represented a viewpoint and the hillside was a comfort, intimacy zone that isolated a child from the rest of the world. Therefore the building is shaped like a ramp, such design allows children entering the other world and to discover new senses. The form is linked to the surrounding nature. A green roof and natural materials such as wood completes the overall idea.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Maria Jakubaszek (FA) Katarzyna Maria Jakubaszek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Niepubliczne, "zielone przedszkole" na warszawskim Bródnie
Supervisor
Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1780/L
Reviewers
Tomasz Majda (FA/CUDPP) Tomasz Majda,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
zielone przedszkole
Keywords in English
green kindergarten
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest niepubliczne „zielone przedszkole” na warszawskim Bródnie. Najważniejszym celem zadania projektowego jest kwestia kształcenia dzieci poprzez stworzenie niekonwencjonalnej przestrzeni do ich rozwoju. Zadanie projektowe zawiera analizę istniejącego już w wybranej lokalizacji budynku PGR oraz zachowanie spójności z otoczeniem. Projekt architektoniczny zakłada wygenerowanie na działce indywidualnego miejsca kreatywnego rozwoju dzieci. Budynek miałby służyć aktywizacji młodych użytkowników - dzieci. Obiekt wpisuje się w wybrane miejsce, ale jego forma jest również uniwersalna i możliwa do powielania w innych podobnych lokalizacjach. W opracowaniu bardzo istotne znaczenie projektowe miało dogłębne poznanie dziecka, jego typowych zachowań, upodobań, sposobu działania i odczuwania przestrzeni. Dziecko jest głównym przedmiotem badań, na których podstawie wykreowana została ostateczna forma. Dzieci powinny mieć swobodę wyrażania, odkrywania i uczenia się w środowisku, które wydobywa z nich to, co najlepsze. Przedszkole to architektura integrująca dzieci, przyrodę i kulturę. Oprócz ramowych funkcji jakie, musi posiadać typowe przedszkole, program został rozszerzony również o dodatkowe, nieszablonowe rozwiązania przestrzenne. Idea projektu powstała z połączenia wpływu otoczenia, jego klimatu i charakteru oraz jasno określonych celów przestrzenno-funkcjonalnych. Koncepcją było wytworzenie harmonijnej, wysokiej jakości przestrzeni architektonicznej, która stworzy miejsce dla nieposkromionej kreatywności i wyobraźni przyszłych użytkowników. Bryła budynku została zdeterminowana poprzez obserwację typowych zachowań dzieci na obszarze istniejącego już Zielonego Przedszkola, które cechuje się niskim poziomem wyrazu architektonicznego. Idea projektu wzięła swój początek od istniejącej już na działce górki, która okazała się główną atrakcją dla dzieci. Przedszkolaki nadawały górce samoistnie różnego rodzaju funkcje i podążając za ich wyobraźnią stawała się zamkiem, fortecą, schronem, miejscem obserwacji. Na szczycie dzieci doznawały zupełnie innych odczuć jak na dole. Góra spełniała funkcję obserwacyjną, stymulującą do działania natomiast przyziemie stanowiło strefę komfortu, intymności oraz izolacji dziecka od reszty świata. To zagadnienie stało się punktem wyjścia do stworzenia formy przedszkola. Budynek jest zatem pochylnią, która otwiera się na całą działkę i umożliwia dzieciom spojrzenie na świat oraz obserwowanie z różnych perspektyw. Jest to pomost umożliwiający wejście w inny świat marzeń i nowych doświadczeń. Forma koresponduje z otaczającą przyrodą przez zastosowanie jak najmniejszej ingerencji w zielony krajobraz. Zielony dach i naturalne materiały takie jak drewno wpisują się w założoną konwencję.
File
  • File: 1
    275706_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33065

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc522ca923134aa2b7404e22856270e4/
URN
urn:pw-repo:WUTdc522ca923134aa2b7404e22856270e4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page