Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The constitutional position and the activity of The Supreme Court and The Constitutional Tribunal

Monika Dorota Szumska

Abstract

Both the Supreme Court and the Constitutional Tribunal are important for the proper functioning of the country. The Supreme Court supervises the activity of the courts of general jurisdiction and the military courts, while the Constitutional Tribunal controls the constitutionality of the law in Poland. Considering the ongoing conflict around the Constitutional Tribunal and the changes planned in the polish judiciary, it is a good time to think about the character of the Supreme Court and the Constitutional Tribunal, their constitutional position and the relationship they have with each other and with other authorities. The comparison of issues such as: history, constitutional position, organisation, relationships with others, lets the reader to abstract the main differences between the Supreme Court and the Constitutional Tribunal.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Dorota Szumska (FASS) Monika Dorota Szumska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Pozycja ustrojowa oraz zakres działalności Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego
Supervisor
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, wymiar sprawiedliwości, kontrola, konstytucyjność, niezawisłość, sędzia
Keywords in English
the Supreme Court, the Constitutional Tribunal, justice, control, constitutionality, independence, judge
Abstract in Polish
Zarówno Sąd Najwyższy jak i Trybunał Konstytucyjny są organami ważnymi dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Sąd Najwyższy, w głównej mierze, sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, natomiast Trybunał Konstytucyjny zajmuje się kontrolą konstytucyjności prawa w Polsce. W dobie konfliktu toczącego się wokół Trybunału, a także zapowiadanych zmian w polskim sądownictwie, warto się zastanowić nad specyfiką tych organów, ich pozycją ustrojową oraz relacjami (tymi wzajemnymi, jak również z innym organami władzy państwowej). Zestawienie omawianych w pracy zagadnień (historia, pozycja ustrojowa, organizacja wewnętrzna, relacje pomiędzy organami) w odniesieniu do obu organów pozwala łatwo wychwycić różnice między Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka - Monika Szumska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13356

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc50be32775546ed8881cac5de0f34b7/
URN
urn:pw-repo:WUTdc50be32775546ed8881cac5de0f34b7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page