Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The preliminary design of a rear axle for a medium truck belonging to N2 weight category

Tomasz Zalewski

Abstract

The aim of this thesis is to analyse the construction of a real axle that is used in trucks. It contains the preliminary design of a real axle basing on the data of Mercedez-Benz model car, which belongs to N2 category with gross vehicle mass between 3500 kg to 12000 kg. This thesis consists of theoretical and project part. The first one contains the description and analysis of trucks and rear axle parts. It also describes the examples of the constructions of rear axles that are available on the market. The second part presents a project, which can be separated in two stages: choosing the ratio of the rear axle’s main transmission, conducting preliminary geometric calculations of a hypoid gear and testing the strength of main transmission wheels. Moreover, this thesis also presents calculations of bearings’ stability, half axles and the process of choosing dimensions for bevel wheels of differential gear unit. The thesis has two appendixes – the drawing of a part of rear axle (Appendix No 1.) and the drawing of a hypoid pinion (Appendix No 2.)
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Zalewski (FACME) Tomasz Zalewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt tylnego mostu napędowego do samochodu ciężarowego kategorii N2
Supervisor
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
97
Internal identifier
SIMR; D-1469
Reviewers
Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Most napędowy, 2. Przekładnia hipoidalna, 3. Mechanizm różnicowy, 4. Wytrzymałość zęba
Keywords in English
1. Rear axle, 2. Hypoid bevel gear, 3. Differential gear unit, 4. Teeth strength
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza konstrukcji tylnych mostów napędowych stosowanych w samochodach ciężarowych oraz opracowanie wstępnego projektu tylnego mostu napędowego na podstawie danych samochodu wzorcowego firmy Mercedes-Benz należącego do kategorii N2 o dopuszczalnej masie całkowitej zawierającej się w przedziale od 3,5 t do 12 t. Praca składa się z części teoretycznej i projektowej. Pierwsza część zawiera opis i analizę podzespołów samochodu ciężarowego i mostu napędowego. Przedstawiono w niej również przykładowe konstrukcje tylnych mostów napędowych dostępnych na rynku. Druga część jest częścią projektową składającą się z następujących etapów: doboru przełożenia przekładni głównej mostu napędowego, przeprowadzenia wstępnych obliczeń geometrycznych przekładni hipoidalnej oraz sprawdzenia wytrzymałości kół przekładni głównej. Oprócz tego sprawdzono trwałość łożysk, obliczono półosie napędowe oraz dobrano wymiary kół stożkowych mechanizmu różnicowego. Do pracy dodane są załączniki – rysunek fragmentu mostu napędowego (Załącznik 1) oraz rysunek zębnika hipoidalnego (Załącznik 2).
File
  • File: 1
    Tomasz Zalewski 251655.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11969

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc231d6219374fe78b6a0b2fe42ed084/
URN
urn:pw-repo:WUTdc231d6219374fe78b6a0b2fe42ed084

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page