Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Affinity as one of the premises of invalidity of marriage in family guardianship and canonical law

Paulina Wójcik

Abstract

The aim of this study is to analyze the affinity as a condition of nullity of marriage. The study of this problem will be given to both the family and guardianship law, as well as canon law. Subsequent chapters will be a kind of way of the evolution of that evidence. Considerations will begin from the time of ancient Rome, they will be investigated today formal requirements for an effective marriage and the culmination of research will be the effects of a marriage annulment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Wójcik (FASS) Paulina Wójcik,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Powinowactwo jako jedna z przesłanek nieważności związku małżeńskiego w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz kanonicznym
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
powinowactwo, nieważność małżeństwa, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo kanoniczne, związek małżeński
Keywords in English
affinity, nullity of marriage, family and guardianship law, canon law, marriage
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest analiza powinowactwa jako przesłanki nieważności związku małżeńskiego. Badaniu tego problemu poddane zostanie zarówno prawo rodzinne i opiekuńcze, jak również prawo kanoniczne. Kolejne rozdziały będą swoistego rodzaju drogą ewolucji tejże przesłanki. Rozważania rozpoczną się od czasów starożytnego Rzymu, prześledzone zostaną współczesne wymagania formalne w celu skutecznego zawarcia związku małżeńskiego, a zwieńczeniem badań będą skutki unieważnienia małżeństwa.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka Paulina Wójcik 1038952.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13219

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdc0179056d3b476fafa806ad44efe59e/
URN
urn:pw-repo:WUTdc0179056d3b476fafa806ad44efe59e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page