Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selecting transport for shipping garment from Switzerland to Poland

Grzegorz Karol Misiek

Abstract

The notion of transport can be interpreted in many ways, the interpretation depends on science conducting research on the phenomenon of transport. Transport is a common, lasting phenomenon of divergent nature taking various forms and means. It can be understood as technological process of transferring people and things from one place to another. While learning about transport one can find a statement saying that transport serves to satisfy human needs. Transport is omnipresent on both domestic and worldwide scale. This thesis presents law regulations and conditions regarding driver’s working time. It overviews international agreements on transport of loads (AETR, CMR Convention, TIR). The main aim of the thesis is to select the most optimised transport option for a particular transport task when shipping garment from Switzerland to Poland. Technological and organizational conditions relating to garment transport have been presented. Senders, recipients and both loading and unloading sites have been characterised, characteristic features of means of transport have been described and respective vehicle has been selected. Practical part of the thesis focuses on calculation carried out with regard to cargo load and load distribution, it provides driver’s timescales designed for one- and two-person team and for two optional routes. Transport cost for each option has been worked out. On the basis of cost comparison and analysis, and with reference to transport duration it has been concluded that the most preferable garment shipping option is option I, i.e. transport route through Poland – Czech Republic – Germany – Austria – Switzerland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Karol Misiek (FT) Grzegorz Karol Misiek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wybór wariantu samochodowej obsługi przewozu odzieży w relacji Szwajcaria – Polska
Supervisor
Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport samochodowy, koszty przewozu, czas pracy kierowców, środek przewozowy, przewóz ładunków.
Keywords in English
transport, transport cost, driver’s working time, mean of transport, load transfer.
Abstract in Polish
Pojęcie transportu można różnie interpretować w zależności od nauki podejmującej się badania zjawiska transportu , interpretacja może się różnić. Transport jest zjawiskiem powszechnym, trwałym jak również różnorodnym, które przejawia się w różnych formach i sposobach zastosowania. Może być rozumiany jako proces technologiczny polegający na przenoszeniu na odległość osób i rzeczy. Spotkać się można z twierdzeniem, że transport wykorzystuje się do zaspokajania potrzeb człowieka. Wykorzystywany jest w zakresie krajowym jak i międzynarodowym. W pracy przedstawiono prawne regulacje i uwarunkowania dotyczące czasu pracy kierowców. Opisano umowy międzynarodowe dotyczące przewozu ładunków (AETR, konwencja CMR, TIR). Głównym celem pracy jest wybranie najkorzystniejszego wariantu przewozu odzieży transportem samochodowym w relacji Szwajcaria – Polska dla wybranego zadania przewozowego. Przedstawiono uwarunkowania technologiczno-organizacyjne dotyczące przewozu odzieży. Przedstawiono nadawców i odbiorców oraz miejsce załadunku i rozładunku, opisano charakterystykę środków transportu jak również dobrano środek przewozowy. W kolejnej częściach obliczono rozmieszczenie oraz ilości ładunku, opracowano również harmonogramy pracy kierowców dla obsady jednoosobowej i dwuosobowej na dwóch trasach przejazdu. Następnie obliczono koszt przewozu dla każdego wariantu . Na podstawie porównań kosztów i analiz jak również czasu realizacji przewozu stwierdzono, że najkorzystniejszym wariantem przewozu odzieży jest wariant I, gdzie trasa przejazdu prowadzi przez Polskę – Czechy – Niemcy – Austrię – Szwajcarię.
File
  • File: 1
    Praca inż Grzegorz Misiek 26.04.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11843

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdbd55c7c50c14e6e9de72d52468237d3/
URN
urn:pw-repo:WUTdbd55c7c50c14e6e9de72d52468237d3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page