Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PHP Context Editor — PHP#

Karol Drzymała

Abstract

The main purpose of this paper is to create a context editor for PHP named PHP#. A context editor is a tool which delivers functions such as autocompletion, syntax highlighting or real time error detection. Requirement for creating such tool comes from analysis of editors on market, which lack of mentioned functionality. This paper contains comparison between available editors. Basing on that, a set of functional requirements for PHP# is presented. Succeeding chapters contain technical design and overview of implemented functions in PHP#.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Drzymała (FEIT/ICS) Karol Drzymała,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Edytor kontekstowy PHP — PHP#
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
edytor kontekstowy, edytor tekstu, PHP, PHP#, PHP Compiler, Eclipse PDT, Zend Studio, Php ED, Vs.PHP, automatyczne uzupełnianie tekstu, kolorwanie składni, wskazywanie błędów w tekście
Keywords in English
context editor, text editor, PHP, PHP#, PHP Compiler, Eclipse PDT, Zend Studio, Php ED, Vs.PHP, autocompletion, syntax highlighting, real time error detection
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest stworzenie edytora kontekstowego dla języka PHP o nazwie PHP#. Edytor kontekstowy to narzędzie, które udostępnia funkcje, takie jak automatyczne uzupełnianie tekstu, kolorwanie składni, wskazywanie błędów w tekście. Potrzeba stworzenia PHP# wynika z braków funkcjonalnych w istniejących aplikacjach. W niniejszej pracy przedstawiono porównanie dostępnych edytorów, na podstawie którego stworzone zostały wymagania dla PHP#. Kolejne rozdziały pracy zawierają szczegółowy opis tych wymagań, projekt i możliwości zaimplementowanej aplikacji.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdbbefb29eb9c4001ab87eab05ed1d7a4/
URN
urn:pw-repo:WUTdbbefb29eb9c4001ab87eab05ed1d7a4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page