Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Terrorism and the national security of The Republic of Poland

Katarzyna Edyta Latoszewska

Abstract

The aim of this thesis is to present a contemporary terrorism and the national security of The Republic of Poland. In the course of preparing for a precise presentation of the topic, there were selected partial objectives, such as: presentation of the essence and origins of terrorism, analysis of different kinds and types of terrorist attacks and presentation of the issues regarding the national security of The Republic of Poland. The topic has been included in three chapters, which describe respectively the concept and origins of terrorism. Then various kinds of terrorism and presentation of the national security concept. And finally, the last chapter characterize ways to respond in case of a terrorist attack.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Edyta Latoszewska (FASS) Katarzyna Edyta Latoszewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Józef Janczak (FASS/DASMA) Józef Janczak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
terroryzm, bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
Keywords in English
terrorism, the national security of The Republic of Poland
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie współczesnego terroryzmu i bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. W toku przygotowywania się do dokładnego przedstawienia tematu, obrane zostały cele cząstkowe, takie jak: przedstawienie istoty i rodowodu terroryzmu, przeanalizowanie rodzajów oraz typów ataków terrorystycznych oraz przedstawienie tematyki bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Temat został zawarty w trzech rozdziałach, które odpowiednio opisują pojęcie i rodowód terroryzmu. Następnie rodzaje terroryzmu i przedstawienie pojęcia bezpieczeństwa narodowego. Ostatni rozdział charakteryzuje sposoby reagowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.
File
  • File: 1
    Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej, Katarzyna Latoszewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13108

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdbad120042794df99d0664b300021e21/
URN
urn:pw-repo:WUTdbad120042794df99d0664b300021e21

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page