Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Current trends in water saving in buildings

Cecylia Felicja Nowak

Abstract

The work was characterized by modern solutions for water saving in buildings. Are presented and analyzed projects household appliances, which are used in the bathroom, kitchen and garden, as well as projects of passive and zero energy buildings. All submitted projects have been classified by category and space allotted for their use. Economical buildings were separate category. In an analysis of attempts to assess how useful in daily life can be a device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cecylia Felicja Nowak (FEE) Cecylia Felicja Nowak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Aktualne tendencje w oszczędzaniu wody w budynkach
Supervisor
Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
92
Reviewers
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
katalog, oszczędzanie wody, powtórne wykorzystanie wody, instalacja dualna, woda deszczowa, ścieki szare, design, zrównoważony rozwój, urządzenia bezwodne, woda, ścieki, oczyszczanie ścieków, budynki pasywne, budynki zero energetyczne, ekologia
Keywords in English
catalog, water savung, re- use of water, installation of dual, ranwater, greywater, design, sustainable development, waterless devices, water, sewage, wastewater treatment, passive buildings, zero energy buildings, ecology
Abstract in Polish
W pracy scharakteryzowano nowoczesne rozwiązania dotyczące oszczędzania wody w budynkach. Przedstawiono i zanalizowano projekty urządzeń domowych, które wykorzystuje się w łazience, kuchni i ogrodzie, a także projekty budynków pasywnych i zero energetycznych. Wszystkie przedstawione projekty posegregowano według kategorii i miejsca przeznaczonego do ich użytkowania. Oszczędne budynki stanowiły oddzielną kategorię. W analizie rozwiązań starano się ocenić na ile pomocne w codziennym życiu może być dane urządzenie.
File
  • File: 1
    236939 -Cecylia Nowak -Aktualne tendencje w oszczędzaniu wody w budynkach.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12189

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdb82b3fd1a394db0952c0ab059ffd36f/
URN
urn:pw-repo:WUTdb82b3fd1a394db0952c0ab059ffd36f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page