Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer application supporting work of insurance agent

Dawid Wojciechowski

Abstract

The aim of this bachelor thesis was to create prototype of a desktop application supporting work of insurance agent. Introduction covers the purpose and motivation of this work. Following chapters describe process of the design and implementation of the application prototype. Second chapter contains short characteristics of the insurance industry and insurance agents’ work, and computer tools they use. Third chapter includes software requirements analysis and specification, and project assumptions that were made. Fourth chapter presents technologies and tools used in the project. Next chapters describe data model, architecture of the application and include information on implementation. The last chapter contains summary of this thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Wojciechowski (FEIT) Dawid Wojciechowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja komputerowa wspierająca działalność agenta ubezpieczeniowego
Supervisor
Jan Zabrodzki (FEIT/ICS) Jan Zabrodzki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
82/16 (2196)
Reviewers
Jan Zabrodzki (FEIT/ICS) Jan Zabrodzki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
agent ubezpieczeniowy, ubezpieczenia, aplikacja okienkowa, Java, ORM, JPA, Hibernate, H2, iText, Apache POI, MVC, DAO
Keywords in English
insurance agent, insurance, desktop application, Java, ORM, JPA, Hibernate, H2, iText, Apache POI, MVC, DAO
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej było stworzenie prototypu aplikacji okienkowej wspomagającej pracę agenta ubezpieczeniowego. Wstęp niniejszej pracy przedstawia jej cel i motywację. Dalsze rozdziały przedstawiają proces projektowania i implementacji prototypu aplikacji. Rozdział drugi zawiera krótką charakterystykę branży ubezpieczeniowej i działalności agentów ubezpieczeniowych oraz wykorzystywanych przez nich narzędzi informatycznych. W rozdziale trzecim przedstawiona jest analiza i specyfikacja wymagań stawianych aplikacji oraz założenia projektowe. Rozdział czwarty zawiera przegląd wybranych technologii i narzędzi użytych do realizacji projektu. W kolejnych rozdziałach znajduje się opis modelu danych, architektury aplikacji oraz informacje dotyczące samej implementacji programu. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie pracy.
File
  • File: 1
    Wojciechowski_Dawid_pd_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13813

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdb4cfb0b8da64755b4407b902a202238/
URN
urn:pw-repo:WUTdb4cfb0b8da64755b4407b902a202238

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page