Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selection of technology and methods of work organization on the example of construction of a single-family housing estate in order to optimize working time

Michał Jerzy Młynarczyk

Abstract

The aim of this graduate work is to address the issue of the choice of technology and methods of work organisation in the context of optimisation of working time. The whole is based on the example of the construction of a housing estate of single-family houses. The work consists of eight chapters, each of which raises further issues related to the organization of construction works. They are crowned with a summary, which presents an optimal variant of the housing estate construction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Jerzy Młynarczyk (FCE) Michał Jerzy Młynarczyk,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Dobór technologii i metody organizacji robót na przykładzie budowy osiedla domów jednorodzinnych w celu optymalizacji czasu pracy
Supervisor
Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
39+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5311
Reviewers
Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
dobór technologii, organizacja robót, optymalizacja
Keywords in English
selection of technology, organization of works, optimization
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest pochylenie się nad kwestią doboru technologii i metod organizacji robót w kontekście optymalizacji czasu pracy. Całość oparto na przykładzie budowy osiedla domów jednorodzinnych. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, z których każdy porusza kolejne zagadnienia związane z organizacją robót budowlanych. Zwieńczone są podsumowaniem, które prezentuje optymalny wariant wykonania osiedla.
File
  • File: 1
    praca_inż-Młynarczyk_Michał-276586.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31065

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdb42079c29654dc7a79b7eb41076d879/
URN
urn:pw-repo:WUTdb42079c29654dc7a79b7eb41076d879

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page