Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wstępny osprzętu koparkowego do ciągnika rolniczego

Grzegorz Janusz Ciesielski

Abstract

This work contains a preliminary project of hanging excavator equipment mounted on a tractor. The introduction discusses typical, already existing structural solutions and the selection of a target solution. The idea of this paper was to create a design which highly gratifies the needs of work mechanization resulting from management of the farm. The design process started with the designation of the kinematics system and weights of each element. The next step was to pick the hydraulic cylinders which moves the accessory parts. After confirming that the hydraulic cylinders had been chosen in a proper manner, the dispositional forces were being designated what determines the maximum forces which may occur during the work of the equipment. In this work the strength calculations of the bolt connections has been carried out. The final stage of this paper was to create a three-dimensional model.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Grzegorz Janusz Ciesielski (WSiMR) Grzegorz Janusz Ciesielski Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Projekt wstępny osprzętu koparkowego do ciągnika rolniczego
Promotor
Andrzej Selenta (WSiMR/IMRC) Andrzej Selenta Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jan Szlagowski (WSiMR/IMRC) Jan Szlagowski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
30-05-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
70
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-1476
Recenzenci
Paweł Ciężkowski (WSiMR/IMRC) Paweł Ciężkowski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Andrzej Selenta (WSiMR/IMRC) Andrzej Selenta Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
1. Osprzęt koparkowy, 2. Ciągnik rolniczy, 3. Siłownik hydrauliczny, 4. Model 3D
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca zawiera wstępny projekt osprzętu koparkowego montowanego na ciągniku rolniczym. We wstępie omówiono typowe istniejące już rozwiązania konstrukcyjne i dokonano wyboru rozwiązania docelowego. Ideą pracy było stworzenie konstrukcji, która w największym stopniu będzie zaspokajać potrzeby związane z mechanizacją prac wynikającą z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Proces projektowania rozpoczęto od wyznaczenia kinematyki układu oraz przyjęcia ciężarów poszczególnych elementów. Następnym krokiem było dobranie siłowników hydraulicznych odpowiedzialnych za poruszanie elementami osprzętu. Po potwierdzeniu, że siłowniki hydrauliczne zostały dobrane w sposób prawidłowy, wyznaczono siły dyspozycyjne, które określają maksymalne siły mogące wystąpić podczas pracy osprzętu. W pracy przeprowadzono obliczenia wytrzymałościowe połączeń sworzniowych. Ostatnim etapem było stworzenie modelu z elementów trójwymiarowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Grzegorz Ciesielski 251512.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11890

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdb3bf7ae41b9402f95b5785ecacb308c/
URN
urn:pw-repo:WUTdb3bf7ae41b9402f95b5785ecacb308c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony