Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary project of Excavator equipment for tractor

Grzegorz Janusz Ciesielski

Abstract

This work contains a preliminary project of hanging excavator equipment mounted on a tractor. The introduction discusses typical, already existing structural solutions and the selection of a target solution. The idea of this paper was to create a design which highly gratifies the needs of work mechanization resulting from management of the farm. The design process started with the designation of the kinematics system and weights of each element. The next step was to pick the hydraulic cylinders which moves the accessory parts. After confirming that the hydraulic cylinders had been chosen in a proper manner, the dispositional forces were being designated what determines the maximum forces which may occur during the work of the equipment. In this work the strength calculations of the bolt connections has been carried out. The final stage of this paper was to create a three-dimensional model.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Janusz Ciesielski (FACME) Grzegorz Janusz Ciesielski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny osprzętu koparkowego do ciągnika rolniczego
Supervisor
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
70
Internal identifier
SIMR; D-1476
Reviewers
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Osprzęt koparkowy, 2. Ciągnik rolniczy, 3. Siłownik hydrauliczny, 4. Model 3D
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera wstępny projekt osprzętu koparkowego montowanego na ciągniku rolniczym. We wstępie omówiono typowe istniejące już rozwiązania konstrukcyjne i dokonano wyboru rozwiązania docelowego. Ideą pracy było stworzenie konstrukcji, która w największym stopniu będzie zaspokajać potrzeby związane z mechanizacją prac wynikającą z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Proces projektowania rozpoczęto od wyznaczenia kinematyki układu oraz przyjęcia ciężarów poszczególnych elementów. Następnym krokiem było dobranie siłowników hydraulicznych odpowiedzialnych za poruszanie elementami osprzętu. Po potwierdzeniu, że siłowniki hydrauliczne zostały dobrane w sposób prawidłowy, wyznaczono siły dyspozycyjne, które określają maksymalne siły mogące wystąpić podczas pracy osprzętu. W pracy przeprowadzono obliczenia wytrzymałościowe połączeń sworzniowych. Ostatnim etapem było stworzenie modelu z elementów trójwymiarowych.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 11890

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdb3bf7ae41b9402f95b5785ecacb308c/
  URN
  urn:pw-repo:WUTdb3bf7ae41b9402f95b5785ecacb308c

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard