Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristics of solutions and assessment of the functioning of the collective water supply system in the Słupno commune with particular regard to technical and operational parameters and environmental impact

Tomasz Czubakowski

Abstract

The main goal of the work is to analyze solutions and evaluate the functioning of the collective water supply system in the Słupno Commune with particular emphasis on technical and operational parameters. The first part of the work presents legal acts issued by the Płock Staroste pursuant to which individual water treatment plants can supply water to the commune's population. Then the literature regarding the above-mentioned water treatment plants was verified. The sub-chapter briefly discusses the concepts of water supply and water treatment, describes what materials the municipal network is built of and demonstrates its failure rate. The next chapter characterizes the Słupno commune in terms of its location in the poviat and shows the population. The next chapter deals with the description of the water treatment station, in the sub-chapters all of the so-called "SUW-y". The next part of the work presents the tests to which water is subjected to stations. Then, in the next stage of work, the efficiency of the municipal network was discussed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Czubakowski (FCEMP) Tomasz Czubakowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Charakterystyka rozwiązań i ocena funkcjonowania wodociągu zbiorowego w gminie Słupno ze szczególnym uwzględnieniem parametrów techniczno-eksploatacyjnych
Supervisor
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: Sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody, awaryjność sieci wodociągowej, wydajność sieci wodociągowej, gmina, badanie wody.
Keywords in English
Key words: Water supply network, water treatment station, water supply failure rate, water supply network performance, commune, water testing.
Abstract in Polish
Podstawowym celem pracy jest analiza rozwiązań i ocena funkcjonowania wodociągu zbiorowego w Gminie Słupno ze szczególnym uwzględnieniem parametrów techniczno-eksploatacyjnych. W pierwszej części pracy przedstawiono akty prawne wydane przez Starostę Płockiego, na mocy których poszczególne stacje uzdatniania wody mogą zaopatrywać ludność gminy w wodę. Następnie zweryfikowano literaturę obejmującą wyżej wymienione stacje uzdatniania wody. W podrozdziale krótko omówiono pojęcia takie jak sieć wodociągowa czy stacja uzdatniania wody, opisano z jakich materiałów zbudowana jest gminna sieć oraz wykazano jej awaryjność. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano Gminę Słupno pod kątem położenia w powiecie oraz wykazano zaludnienie. W następnym rozdziale zajęto się opisem stacji uzdatniania wody, w podrozdziałach przedstawiono wszystkie znajdujące się na terenie Gminy tzw. „SUW-y”. W dalszej części pracy przedstawiono badania, którym poddawana jest woda na stacjach. Następnie w kolejnym etapie pracy omówiono wydajność gminnej sieci.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Tomasz_Czubakowski_273159.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26575

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdabe15f7416546e2a0146a9377fced9b/
URN
urn:pw-repo:WUTdabe15f7416546e2a0146a9377fced9b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page