Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Local taxes as a source of financing for municipalities on the example of the Sierpc Commune

Monika Sobolewska

Abstract

Local taxes are taxes occurring in our country, which are intended to supply budgets of local units. They provide a constant income for local governments, which allows efficient functioning of local government and local development. I chose this topic because of my interest in local taxes. Their existence allows the implementation of basic tasks by the local government without significant influence of the central government. The functioning of each organization is associated with costs, so I was interested in the impact of taxes on the municipality in my local environment. The aim of this thesis is to analysse the impact of local taxes on the financial condition of the Sierpc Commune in 2014-2018. The research will examine the level and structure of local taxes as well as the level and structure of the commune's total income and expenses. The work is of a theoretical and empirical nature and consists of three chapters. The first two chapters are the theoretical part, and the third one, which presents the analysis of the situation of the Sierpc Commune, is the empirical part of the thesis. The first chapter characterizes the essence of local self-government. The second chapter presents local taxes. The third chapter contains the characteristics of the Sierpc Commune and an analysis of local taxes in the commune
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Sobolewska (CESS) Monika Sobolewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Podatki lokalne jako źródło finansowania działalności gmin na przykładzie gminy Sierpc
Supervisor
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
podatki lokalne, gmina, wydatki dochody gminy
Keywords in English
local taxes, commune, expenditure, commune income.
Abstract in Polish
Podatki lokalne to podatki występujące na terenie naszego kraju, których przeznaczeniem jest zasilanie budżetów jednostek lokalnych. Zapewniają one stały dochód dla samorządów, co pozwala na sprawne funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz na lokalny rozwój. Wybrałam ten temat z powodu zainteresowania podatkami lokalnymi. Ich istnienie umożliwia realizację podstawowych zadań przez samorząd bez znacznego wpływu władzy centralnej. Funkcjonowanie każdej jednostki organizacyjnej wiąże się z kosztami, dlatego zainteresował mnie wpływ podatków na gminę znajdującą się w mojej okolicy. Celem pracy jest analiza wpływu wielkości podatków lokalnych na kondycję finansową Gminy Sierpc w latach 2014-2018. Badaniu poddane zostaną poziom i struktura podatków lokalnych, a także poziom i struktura całkowitych dochodów i wydatków gminy. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, a trzeci, w którym przedstawiono analizę sytuacji Gminy Sierpc, stanowi część empiryczną pracy. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano istotę samorządu terytorialnego. W drugim rozdziale zaprezentowane zostały podatki lokalne. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę Gminy Sierpc oraz analizę podatków lokalnych gminy
File
  • File: 1
    286295_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30625

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTda65fc9cea08499dbb3a81737eb6e362/
URN
urn:pw-repo:WUTda65fc9cea08499dbb3a81737eb6e362

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page